You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
LPRS 1 - Logičko projektovanje računarskih sistema 1
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
III
Nedeljni fond časova: 
3+3
Oblast: 

Opis

Predmet pokriva projektovanje digitalnih sistema, počinje se sa osnovama digitalne logike i fizičkih logičkih kola, nastavlja se sa kombinacionim, sekvencijalnim mrežama, automatima, memorijama... Kroz rad sa VHDL jezikom, student se obučava u projektovanju digitalnih sistema u programabilnoj logici i kroz niz laboratorijskih vežbi postupno se stiže do sinteze i simulacije elementarnog procesora, kao možda najznačajnijeg digitalnog sistema u inženjerskoj praksi danas.

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o digitalnim sistema, njihovim fizičkim ograničenjima i svojstvima sa težištem na upoznavanju osnovnih gradivnih komponenti procesora i njegovom arhitekturom.

Konsultacije: Prof. dr Ivan Kaštelan
Pon Uto Sre Čet Pet
         

Tokom ispitnog roka, konsultacije se održavaju po dogovoru, uživo ili putem Microsoft Teams aplikacije.

Konsultacije: Prof. dr Nebojša Pjevalica
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
    14:30 - 15:30    
 (FTN prostor u Radničkoj 30a, prvi sprat, poželjna najava mejlom.)
Konsultacije: Prof. dr Nikola Teslić
Pon Uto Sre Čet Pet
09-10 09-10 09-10 09-10 09-10
Konsultacije: MSc Teodora Novković
Pon Uto Sre Čet Pet
09:00 - 10:30        

Konsultacije se održavaju uz prethodnu najavu na e-mail adresu, u kancelariji NTP-516.

Konsultacije: MSc Miloš Subotić
Potrebno je poslati mail radi ugovaranja preciznog termina. Okvirno vreme za konsultacije:
Pon Uto Sre Čet Pet
10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00
Moguće je po potrebi i hitnosti organizovati konsultacije i u drugim terminima i mestima. Lokacija: NTP510
Konsultacije: MSc Stefan Pijetlović
Pon Uto Sre Čet Pet
         
Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, NTP, kancelarija 510 ili na platformi MSTeams.
Konsultacije: MSc Sandra Ivanović
Pon Uto Sre Čet Pet
         

Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, NTP, kancelarija 516 ili na platformi MSTeams.

Konsultacije: MSc Milica Matić
Pon Uto Sre Čet Pet
         

Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, NTP, kancelarija 516 ili na platformi MSTeams.

Ukupan broj časova u semestru:
Predavanja: 45
Vežbe: 15(A) + 30(C)

Obrazovni cilj:
Ovladavanje osnovama projektovanja digitalnih sistema

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):
Vladanje osnovnim tehnikama za projektovanje i testiranje digitalnih sistema. Stečena znanja su osnova za praćenje nastave na stručnim predmetima koji slede.

Sadržaj/struktura predmeta:

 • Prekidačke funkcije (analitički metodi predstavljanja, funkcionalno potpuni sistem i minimizacija).
 • Konačni automati (metodi zadavanja, vremensko ponašanje sinhronih sekvencijalnih sistema i minimizacija broja stanja).
 • Projektovanje sekvencijalnih sistema.
 • Kombinacione mreže (standardni moduli i programabilne kombinacione mreže).
 • Standardne sekvencijalne mreže (memorijski elementi i registri).
 • Pojam složenih digitalnih sistema (AHPL, RTL i osnovi VHDL).
 • Programabilne kombinacione i sekvencijalne mreže (PAL, PLD, CPLD, FPGA).
 • Projektovanje aritmetičko logičke jedinice. Logičko projektovanje upravljačke jedinice procesora.
 • Mikroprogramska upravljačka jedinica (opis i realizacija pomoću VHDL).
 • Hipotetički procesor (opis i realizacija pomoću VHDL).

Preporučeno predznanje:
Položen ispit iz predmeta Diskretna matematika i algebra.

Predispitne obaveze:
Laboratorijske vežbe, testovi.

Oblici nastave i način provere znanja:
Predavanja. Auditorne vežbe. Računarske vežbe. Konsultacije. Studenti pohađaju nastavu, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe. Neke od laboratorijskih vežbi se ocenjuju. Postoje tri testa koja se polažu tokom semestra. Testovi se sastoje od pitanja i zadataka za proveru teorijskog znanja i zadataka koji se rade na računaru. Ocena se formira kao suma uspeha na laboratorijskim vežbama, testovima i ispitu.

Formiranje ocene:

 • Laboratorijske vežbe 20%,
 • Testovi 30%,
 • Finalni ispit 50%.

Literatura:
1. V. Kovačević, Logičko projektovanje računarskih sistema, Projektovanje digitalnih sistema
2. N. Pjevalica, I. Kaštelan, N. Teslić, V. Kovačević, Logičko projektovanje računarskih sistema 1 - Zbirka rešenih zadataka

LEGENDA:
(A) - Fond časova auditornih vežbi
(C) - Fond časova računarskih vežbi
(G) - Fond časova grafičkih vežbi
(N) - Fond časova numeričko/računskih vežbi
(L) - Fond časova laboratorijskih vežbi