You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Nikola Teslić
redovni profesor
Telefon: 
4801 106
Email: 
nikola.teslic@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu sa temom "Lokalna ISDN mreža osnovnog pristupa po modelu B+2D", studije završio za 4 godine sa prosečnom ocenom 9.39. Zbog visokog postignutog uspeha bio je stipendista Univerziteta u Novom Sadu, Fonda za darovite studente kao i Ministartstva Republike Srbije. Magistarski rad sa temom "Jedno rešenje uskopojasne centrale sa integrisanim službama" odbranio juna 1997. godine. Doktorsku disertaciju sa temom "Prilog rešenju problema konverzije učestanosti video signala baziran na interpolaciji slike sa kompenzacijom pokreta" odbranio decembra 1999. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 1997. godine do 1999. godine bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju.

Redovni profesor Fakulteta Tehncikih nauka, šef Katedre za računarske komunikacije, učestvovao je u izvođenju predavanja iz više predmeta iz oblasti računarske tehnike i računarskih komunikacija, na elektro odseku FTN. Aktivno je učestvovao i u izradi diplomskih radova velikog broja studenata i bio mentor na preko 100 diplomskih radova, i pet doktorskih disertacija.

Oblast kojom se bavi su projektovanje složenih digitalnih sistema u oblastima televizije, telekomunikacija, digitalne obrade signala, razvoj softvera i hardvera za sisteme zasnovane na računaru.

U prethodnih nekoliko godina je organizovao istraživacke projekte sa studentima četvrte i pete godine Računarstva i automatike u okviru kojih su se kroz jedan veći projekat sticala znanja iz oblasti računarske tehnike i računarskih komunikacija. Tako su projekti ANDROID4TV, AMUSE, INSIGHT, C-MORE i STRATUS rezultovali nizom interesatnih tehnologija.

Prof. Teslić je jedan od osnivača, višegodisnji tehnički direktor a trenutno generalni direktor Naučno-istraživackog instituta RT-RK. Zajedno sa timom inženjera koji danas broji više od 500, prof Teslić je rukovodio nizom velikih projekata u prethodnih 20 godina inženjerske karijere. U periodu od 2009. godine do danas prof. Teslić je zajedno sa timom bio pionir u uvođenju Android operativnog sistema u digitalne TV prijemnike. Između ostalog ANDROID4TV tehnologija je osnov savremenih Set-top boks uređaja kao što su SWISSCOM TV2.0, BOUYGUES TELECOM BBOX MAIAMI. 

Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih projekata. Aktivno se služi engleskim jezikom i poznaje nemački jezik na baznom nivou.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

IEEE - www.ieee.org