You are here

Opis oblasti

IoT je danas jedan od najobećavajućih grana u IT svetu. IoT zapravo predstavlja fuziju velikog broja raznorodnih čvorova, sa ciljem obezbeđenja novih i boljih usluge korisnicima.

Danas postoji niz oblika IoT, počevši od senzorskih mreža, pametnih kuća, zgrada, vozila, pa i do multimedijalnih i komunikacijskih sistema.

Oblast IoT je veoma raznovrsna. Karakteriše ga veliki broj učesnika u mreži, ali i upotreba veoma raznovrsnih tehnologija. Upravo zbog toga, potrebna su odgovarajuća znanja za razvoj IoT sistema, i to je ono čime se mi bavimo.

U našoj viziji, oblast IoT se deli na 3 segmenta:

  • Prvi čine krajnji uređaji, najbrojniji, ali i najmanje složeni u sistemu.
  • Drugi čine uređaji srednje složenosti sa većem brojem funkcija
  • Treći je segment cloud tehnologija koja obezbeđuju servise visokog nivoa

Krajnji uređaji mogu biti senzori, izvršne jedinice, interaktivni uređaji. Tehnologije koje se primenjuju za razvoj krajnjih uređaja u sistemu su po pravilu embedded tehnologije, od 8-bitnih do 32-bitnih mikrokontrolera, programiranje u C programskom jeziku. Koriste se real-time operativni sistemi, u kombinaciji sa zadacima u realnom vremenu (komunikacija sa drugim jedinicama, kontrola motora ili svetla, merenje pomoću senzora). Često je i bežična komunikacija deo ovih uređaja, a u IoT najčešće u vidu mesh mreža. DSP takođe može biti deo uređaja, na primer za obradu signala senzora.

Uređaji srednje složenosti predstavljaju čvorove u IoT koji su manje brojni od krajnjih uređaja, ali su dosta moćniji. Tipične funkcije ovakvih uređaja su kontrola većeg broja krajnjih uređaja, konverzija protokola, agregacija podataka, adaptacija i inteligencija, povezivanje sa cloud, M2M komunikacija. U ovom segmentu su i mobilni uređaji sa odgovarajućim aplikacijama i spregama.

To su platforme na kojima se izvršavaju operativni sistemi tipa Linux, Android, iOS ili Windows. Znanja koja se koriste u ovom segmentu su poznavanje operativnih sistema, sistemskog programiranja, znanja C, C++, Java, Objective-C. Neophodna je dobro poznavanje mrežnih tehnologija, ali i razumevanje arhitekture složenih softverskih sistema.

Cloud obezbeđuje internet servise visokog nivoa. To su na primer povezivanje geografski distribuiranih sistema, udaljeni pristup, skladištenje i obrada velike količine podataka, izvođenje složenih obrada podataka, globalna inteligencija, ali i interakcija sa korisnicima i čvorovima sistema.

Koriste se internet tehnologije, Java/JavaScript/HTML, ali uz uvažavanje ključnih osobina IoT sistema: a to su veliki broj čvorova i konkurentnost, velika količina podataka, interaktivnost i vremenska ograničenja (soft real-time) koja potiču iz toga.

IoT je veoma široka oblasti. Naš cilj je da tokom školovanja studentima obezbedimo potrebna znanja za razumevanje i razvoj IoT tehnologija, i to kroz odgovarajuće predmete i praktičan rad - i time ih pripremimo za uključenje u ovu veoma lepu, izazovnu oblast.

Promo video

Ključni ljudi iz oblasti

Doc. dr Ištvan Pap

Ištvan učestvuje u nastavi od 1998. godine, prvo kao asistent a kasnije i kao nastavnik, većinom iz predmeta vezanih za razvoj softvera za namenske sisteme.

Kao inženjer, Ištvan se bavio različitim problemima iz sledećih oblasti: razvoj programskih alata za DSP platforme, generisanje...

Detaljnije

 

Doc. dr Milan Bjelica

Milan Z. Bjelica je u toku svoje karijere predvodio razvoj ili učestvovao u razvoju većeg broja sistemskih i softverskih rešenja za složene sisteme od kojih mnogi imaju direktnu ili posrednu primenu u oblasti Internet of Things.

U periodu od 2008-2010. godine učestvuje u razvoju...

Detaljnije

 

MSc Roman Pavlović

Roman učestvuje u nastavi od 2009. godine kao stručni saradnik na predmetu PNRS1 a prethodno i na PPuRV. Aktivno je uključen u realizaciji otvorenih radionica „Android Summer School“ i „IoT Workshop“ .
Kao inženjer Roman se bavio razvojem mobilnih aplikacija za operativne sisteme...

Detaljnije