Upoznajte RT-RK odsek

 

Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije (Odsek RT-RK) pripada departmanu za Računarstvo i automatiku FTN (E2). Kao takav, Odsek primarno drži nastavu studentima Računarstva i automatike, međutim, predmeti Odseka se nalaze i na studijskim programima: Elektronike i telekomunikacija (E1), Primenjenog softverskog inženjerstva (PSI) i Softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija (SIIT).

Šta nas razlikuje od drugih srodnih programskih studija na FTN? Mi volimo da kažemo da se bavimo Računarskim inženjerstvom.

Danas možemo reći da Odsek RT-RK izvodi nastavu koja pokriva sledeće poznate kategorije informacionih tehnologija: Digitalna televizija, Softverski alati, Internet of Things, Softver za automobilsku industriju, Digitalna obrada signala i FPGA/Hardver dizajn. Svaki predmet Odseka pripada jednoj ili više ovih oblasti.

Softver za automobilsku industriju


Internet of Things


Digitalna TV


Softverski alati


Digitalna obrada signala


FPGA i harvder dizajn

Naši studenti u svetu

 

Za preko 30 godina postojanja Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije koji je nastao iz Katedre za računarsku tehniku, prema našoj evidenciji, odbranjeno je 1142 diplomskih, magistarskih, doktorskih, BSc i MSc radova. Smatramo da evidencija nije kompletna jer mnoštvo tih radova u ranijim decenijama nije elektronski zavedeno. Mi se ipak trudimo da saznamo gde su naši nekadašnji studenti, koje su još škole završili, gde žive i rade. Mnogi od njih su nastavili školovanje i poslovnu karijeru u inostranstvu.

* Nepoznato 28%. Podaci sa LinkedIn servisa.