You are here

Dobrodošli na prezentaciju Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije FTN!

Strukturno, Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije (Odsek RT-RK) pripada departmanu za Računarstvo i automatiku FTN (E2). Kao takav, Odsek primarno drži nastavu studentima Računarstva i automatike, međutim, predmeti Odseka se nalaze i na studijskim programima: Elektronike i telekomunikacija (E1), Primenjenog softverskog inženjerstva (PSI) i Softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija (SIIT).

Šta nas razlikuje od drugih srodnih programskih studija na FTN? Mi volimo da kažemo da se bavimo Računarskim inženjerstvom.

Dinamičan razvoj računarskog inženjerstva u poslednje dve decenije uzrokovan je stalnim povećanjem potreba korisnika i kvaliteta usluga baziranim na sve efikasnijim tehnološkim rešenjima. Ovo je dovelo do povećane složenosti računarskih sistema za obradu signala i kontrolu sistema u realnom vremenu zahtevajući i nove pristupe u programiranju. Na RT-RK odseku u poslednjih 20 godina razvoj se koncentrisao na tri glavna pravca: (i) programska podrška velikih sistema u realnom vremenu; (ii) računarske komunikacione mreže i protokole i (iii) softverska i hardverska obrada video i audio signala u realnom vremenu za korisničke uredjaje. Sledeći današnji trend migracije računara u praktično sve oblasti čovekove delatnosti (embedded systems), fokus u istraživanjima i obrazovanju u oblasti računarskog inženjerstva se pomera na sistemsku integraciju i rešenja podržana računarom u raznim oblastima, od proizvodnje do informisanja. Na RT-RK odseku razvijena su inovativna rešenja za TV aplikacije, za komunikaciju između raznih korisničkih uredjaja, za automatsko testiranje multimedijalnih uređaja, za pametne kuće, za sigurnosne sisteme u drumskom saobraćaju i za evaluaciju kvaliteta audio i video signala u heterogenim multimedijalnim mrežama. Naučni i tehnološki razvoj u okviru RT-RK radjeni su u kooperaciji sa velikim brojem svetskih naučnih institucija i kompanija, sa kojima su ta rešenja zajedno verifikovana i evaluirana.Medjunarodna saradnja je dovela do velikog broja značajnih naučno-razvojnih projekata koja predstavljaju osnov za dalji razvoj naučnog potencijala RT-RK odseka. Pročitaj više u publikaciji Računarsko inženjerstvo - ključ za budućnost.

Uz malo više slika i detalja preuzmite prezentaciju Odseka RT-RK u pdf formatu.

Danas možemo reći da Odsek RT-RK izvodi nastavu koja pokriva sledeće poznate kategorije informacionih tehnologija: Digitalna televizija, Softverski alati, Internet of Things, Softver za automobilsku industriju, Digitalna obrada signala i FPGA/Hardver dizajn. Svaki predmet Odseka pripada jednoj ili više ovih oblasti.

Za studente koji odaberu Odsek RT-RK postoje višestruke mogućnosti stipendiranja od druge godine studija. Pročitaj više na linku... (studentske stipendije).

Jednostavne mehanizme obavljanja stučne prakse nudimo studentima Računarstva i automatike, Softverskog inženjerstva, Elektronike i telekomunikacija.

Preliminarni spisak stipendiranih BSc radova koji kod nas mogu da se urade podelili smo u dve grupe, grupišući teme i oblasti kojima se bavi Odsek namenjujući ih dvema grupama srodnih FTN studijskih programa: