You are here

Iz njihovog ugla

Studentski istraživački projekat okupio je nas 9 studenata sa treće godine Odseka RT-RK koji smo imali želju da se oprobamo u novom izazovu koji se sastojao iz istraživačkog i razvojnog dela. Prvog dana početka studentskog istraživačkog projekta pod imenom mARTini, upoznali smo okruženje u kom ćemo imati priliku da radimo, kao i inženjere koji će nam pružiti podršku u novom poglavlju i pratiti naš razvoj i napredak. Na svakom koraku sa nama su bili tehnički mentor Srđan Usorac i senior inženjer Dragoslav Šićarov kao i Ena Puškarević, koja je vodila naš projekat sa menadžerske strane.

Tema ovog studentskog istraživačkog projekta bila je iz uveliko popularne automobilske industrije i oblasti sistema za informisanje i zabavu u automobilu. Problem sa kojim smo trebali da se izborimo odnosio se na pokretanje Android aplikacija na Linux operativnom sistemu, na kom su infotainment sistemi najčešće zasnovani. Kako smo već imali osnovna znanja o operativnim sistemima koja su nam bila od velikog značaja, počeli smo dublje da istražujemo suštinu ovog problema, kao i da proširujemo naše znanje o Android i Linux operativnim sistemima.

Nakon istraživačke faze projekta, kada smo sakupili sva potrebna znanja, prionuli smo na samu implementaciju rešenja. Uz pomoć iskusnih inženjera iz oblasti, došli smo do odluke da problem rešimo uz pomoć kontejnerske tehnologije, tačnije LXC kontejnera. Ova tehnologija omogućava izvršavanje celog operativnog sistema ili izdvojenih procesa na operativnom sistemu domaćina, slično virtualnim mašinama. Kako je ovo bila tehnologija sa kojom smo se prvi put susreli, sam početak zahtevao je dosta truda i učenja kako bismo napokon uspeli da pokrenemo Android operativni sistem u okviru LXC kontejnera. U trenutku kada smo prvi put ugledali prozor sa popularnom Android aplikacijom “Frozen Bubble” na Yocto Linux operativnom sistemu, bili smo ponosni na ono što smo uspeli da uradimo.

Ubrzo nakon ovog velikog uspeha, pripremili smo prvi demo koji je predstavljao pokretanje samo nekoliko Android aplikacija, nakon čega smo odmah, puni velikih ideja i entuzijazma, krenuli da unapređujemo i proširujemo celu implementaciju. Već na sledećoj prezentaciji našim mentorima mogli smo da pokažemo unapređen infotainment sistem na kom je moguće pokretati i Linux i Android aplikacije, kao i dodatne mogućnosti kao što su projekcija i snimanje zvuka iz našeg virtuelnog okruženja u kom se izvršava Android aplikacija preko operativnog sistema domaćina, koje smo prezentovali upotrebom popularnih aplikacija “Alexa” i “Spotify”. Kako je primarna upotreba ovog sistema bila u automobilu, uspeli smo da omogućimo upotrebu svih Android aplikacija koje imaju namenu koja može pomoći vozaču i putnicima.

Nakon završenog značajnog dela implementacije zadatka, napisali smo diplomske radove pod metorstvom profesora Milana Bjelice na teme kojima smo se bavili na mARTini projektu, a nakon toga i naučne radove koje smo imali priliku da prezentujemo na naučnim konferencijama u Opatiji i Beogradu.

Sa dolaskom jeseni, studentski istraživački projekat mARTini priveli smo kraju i nastavili da primenjujemo stečena znanja u industriji na aktuelnim projektima iz oblasti automobilskog softvera, a rastali smo se od „mARTinija” sa lepim sećanjima na druženje i zajednički rad.