You are here

Opis oblasti

Oblast digitalne televizije je danas izuzetno široka; ona obuhvata protokole i tehnologije za prenos audio i video sadržaja, zajedno sa pratećim informacijama, do krajnjih korisnika, s jedne strane; s druge strane, ona obuhvata realizaciju uređaja, softverskih paketa i aplikacija koji omogućavaju korisnicima da te sadržaje "konzumiraju".

Zahvaljujući tome, rad u oblasti digitalne televizije omogućava rad na svim slojevima softvera, počev od implementacija protokola, realizacije složenih softverskih arhitektura, do realizacije korisničkih aplikacija koje su veoma izazovne sa stanovišta specifičnosti korišćenja (daljinski upravljač, veliki ekran, podrška za više ekrana), dizajna i aspekata upotrebljivosti (User Experience - UX).

Današnje usluge u oblasti digitalne televizije, osim tradicionalnog emitovanja TV programa, karakteriše i veoma široka paleta novih multimedijalnih usluga koje treba podržati softverskim rešenjima, koje uključuju video kataloge i video na zahtev, IP i Internet televiziju, društvene mreže, igre, opštenamenske aplikacije, multimedijalne plejere, deljenje multimedijalnog sadržaja u kući i adaptacija TV iskustva za pametne kuće, pristup TV uslugama sa više ekrana (mobilni telefon, tablet, web browser), ali i izmeštanje TV usluga u "cloud" okruženje (mrežno snimanje, gledanje unatrag, mrežni TV vodič i sl). Ove usluge se isporučuju korišćenjem široke palete modernih, otvorenih tehnologija, tako da rad u ovoj oblasti karakteriše fuzija razvojnih okruženja počev od C/C++ drajvera i aplikacija, preko realizacije softvera u programskom jeziku Java, odnosno skript jezicima Javascript ili Lua; za operativne sisteme Linux, Android, odnosno za aplikativna okruženja zasnovana na browser-u Chrome, odnosno Firefox (Chrome OS, Firefox OS) sa aplikacijama zasnovanim na HTML5; i konačno, realizacije serverskih aplikacija u obliku Software as a Service (SaaS) kao Java Enterprise aplikacija.

Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije je, kroz aktivnosti zajedno sa Institutom RT-RK i kroz saradnju sa industrijom, prepoznat kao jedan od lidera u istraživanjima i realizaciji softverskih rešenja u oblasti digitalne televizije. Naši studenti stiču teoretska i praktična znanja koja im omogućuju brzo uključivanje u dinamična radna okruženja na tržištu potrošačke elektronike, gde realizuju uređaje, sistemski i aplikativni softver za velike proizvođače procesora i multimedijalnih integrisanih kola (ARM, MIPS, Broadcom, Marvell, ST), set-top boks uređaja i TV prijemnika (Sony, Sharp, Vestel, SmarDTV), ali i za velike telekomunikacione operatere koji pružaju usluge krajnjim korisnicima. Uključivanje u ovu oblast u okviru našeg Odseka omogućava rad sa najnovijim tehnologijama, kroz praktične zadatke i projekte i atraktivne završne radove.

Promo video

Ključni ljudi iz oblasti

Doc. dr Milan Bjelica

Milan Z. Bjelica je u toku svoje karijere predvodio razvoj ili učestvovao u razvoju većeg broja sistemskih i softverskih rešenja za ugrađene računarske sisteme i sisteme digitalne televizije.

U toku 2008. godine aktivno učestvuje u projektima razvoja softvera za kontrolere digitalnih TV...

Detaljnije

 

Prof. dr Nikola Teslić

Nikola je počeo karijeru pre više od dvadeset godina kroz izradu diplomskog rada koji je  obuhvatao delove pretplatničkog stepena ISDN centrale, koje je doživelo svoju industrijalizaciju u DKTS-30, kao i telefonksim centralama STROM-TELEKOM. Nikola nastavlja rad na uređajima za testiranje...

Detaljnije

 

Doc. dr Nemanja Lukić

Nemanja Lukić je tokom svoje inženjerske karijere učestvovao u nizu projekata iz oblasti digitalne obrade signala i programiranja platformi sa limitiranim resursima, sa naglaskom na sisteme za rad u realnom vremenu. U poslednjih 8 godina bavi se razvojem softvera i sistema iz oblasti...

Detaljnije

 

MSc Nikola Kuzmanović

 

MSc Nenad Jovanović

Nenad Jovanović je  učestvovao na Android4TV projektu započetom 2011. godine. Cilj projekta bio je integracija digitalne televizije u Android operativni sistem. Projekat je dobio više komercijalnih primena.
Takođe je učestvovao na projektu C-More sa ciljem unapređenja korisničkog...

Detaljnije