You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
SPPuRV 1 - Sistemska programska podrška u realnom vremenu 1
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
IV
Nedeljni fond časova: 
3+3

Opis

Predmet se sastoji iz dva dela: (1) paralelno programiranje, i (2) projektovanje programskih alata. Deo „Paralelno Programiranje“ pokriva: analizu programa, šablone projektovanja praralelnih programa, modele paralelnog programiranja, i alate za paralelno programiranje. Deo „Projektovanje Programskih Alata“ pokriva: asembler, makroasembler, formalni sistemi, kompajler, punjač programa, integrisano razvojno okruženje, visoko optimizujući kompajler, povezivač (linker), kompaktor, simulator, i dibager.
Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za paralelno programiranje, kao i za pravljenje programskih alata za sisteme u realnom vremenu.

Materijali
Konsultacije: Doc. dr Miodrag Đukić
Pon Uto Sre Čet Pet
      12-13  
Konsultacije: MSc Miloš Pilipović
Pon Uto Sre Čet Pet
Po dogovoru, putem e-pošte
Konsultacije: MSc Dejan Bokan
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru
Konsultacije: MSc Sandra Ivanović
Pon Uto Sre Čet Pet
         

Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, Radnička 30a, prvi sprat.

Konsultacije: Mihailo Stojanović
 
Pon Uto Sre Čet Pet
         

 

Konsultacije: MSc Nives Kaprocki
 
Pon Uto Sre Čet Pet
         

 

SPPuRV 1, šk 2017/2018 INFORMACIJA ZA STUDENTE

Predmet: Sistemska programska podrška u realnom vremenu 1
Fond: 3+3 (predavanja + laboratorijske vežbe)
Nastavnik: Doc. dr Miodrag Đukić miodrag.djukic@rt-rk.uns.ac.rs
Glavni Assistent: Nives Kaprocki  nives.kaprocki@rt-rk.uns.ac.rs

Literatura:

 1. Knjiga Sistemska programska podrška u realnom vremenu 1, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2013.g.. Može da se kupi u knjižari Stylos na FTN.
 2. Materijal (prezentacije, pripreme za vežbe, itd.) na sajtu Odseka www.rt-rk.uns.ac.rs

Cilj:
Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz programskih alata za sintezu programske podrške za rad u realnom vremenu. Akcenat je na praksi.

Oblici nastave:
Predavanja su pokrivena Knjigom i Materijalom na sajtu.
Vežbe su organizovane u 13 laboratorijskih vežbi. Vežbe se ocenjuje i za njih postoje odgovarajući materijal na sajtu odseka, koji student treba da prouči pre vežbe, kako bi se za nju pripremio.

Načini provere znanja:
50 bodova za laboratorijske vežbe
50 bodova za ispit iz teorije

Napomene uz načine provere znanja:

 1. Predispitne obaveze nose 50 bodova i mogu se realizovati isključivo u toku semestra.
 2. Ukoliko student nije zadovoljan svojim rezultatom na ispitu, dužan je da emailom obavesti predmetnog nastavnika da želi da ponovo izađe na ispit; u protivnom zaključna ocena automatski ide u zapisnik. Upis ocene ide u bilo kom ispitnom roku, prema obaveštenju na sajtu odseka RT-RK.

Detalji u vezi provere znanja:

 1. Prisustvo na laboratorijskim vežbama se evidentira (+/-).
 2. Asistent može da nagradi angažovanost u laboratoriji sa +.
 3. Broj + nagrada se ograničava na 1/3 ukupnog broja časova nastave.
 4. Laboratorijske vežbe se ocenjuju ocenama od A do E, detalji na sajtu www.rt-rk.uns.ac.rs .
 5. U slučaju bolesti, vežba može da se brani u terminima nadoknade, koji će se organizovati po potrebi.
 6. Ispit iz teorije je po pravilu pismeni.
 7. Overa semestra nije uslovljena.

Konsultacije sa nastavnikom i asistentima:
U principu treba što je moguće više korisiti redovne termine nastave. Izuzetno, po potrebi student se javlja nastavniku/asistentu e-mejlom sa konkretnim pitanjem ili sa predlogom termina kada bi želeo da dođe na usmene konsultacije. Nastavnik/asistent po potrebi predlaže drugi termin. E-mejl adrese svih sa Katedre su oblika: ime.prezime@rt-rk.com .

 

U Novom Sadu, 26.02.2018.god.
 

Predmetni nastavnik,
Doc. dr Miodrag Đukić
FTN, Kat. za računarsku tehniku

Način polaganja predmeta: