You are here

Osnovne informacije

Doc. dr Miodrag Đukić
Rukovodilac Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, docent
Telefon: 
4801 123
Email: 
miodrag.djukic@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Diplomirao 2007. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, sa diplomskim-master radom pod nazivom "Jedno rešenje ugrađenog asemblera za C kompajler".

U zvanje saradnika u nastavi na Univerzitetu u Novom Sadu promovisan je 2007. godine.

Istraživački interes Miodraga Đukića usmeren je ka programskim prevodiocima za procesore sa ograničenim resursima (prevashodno baziranih na DSP arhitekturi), programskim alatima uopšte, primeni veštačke inteligencije, kao i ka metodologiji nastave programiranja i ostalih računarskih oblasti.

Od stranih jezika tečno govori engleski, a služi se i kineskim jezikom.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

ACM - www.acm.org