You are here

Osnovne informacije

MSc Milica Matić
asistent
Master inženjer elektrotehnike i računarstva
Telefon: 
4801 233
Email: 
milica.matic@rt-rk.uns.ac.rs.
LinkedIn

Biografija

Milica Matić je rođena 19.12.1994. godine u Novom Sadu. Studije na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program Računarstvo i automatika, u Novom Sadu je upisala 2013. godine. Diplomirala je 2017. godine sa prosečnom ocenom 9.59. Diplomski rad na temu „Realizacija OAuth 2.0 modula u okviru IoT sistema“ odbranila je u julu 2017. godine sa ocenom 10.
Godinu dana kasnije, na istoj katedri završila je master studije sa prosečnom ocenom 10.00. Jula 2018. godine odbranila je master rad pod nazivom „Realizacija biblioteke za kontrolu sistema pametne kuce iz JavaScript aplikacije“ sa ocenom 10.
2018. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program Računarstvo i automatika.
2018. godine izabrana je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast računarska tehnika i računarske komunikacije.
2019. godine izabrana je u zvanje asistent-master za užu naučnu oblast računarska tehnika i računarske komunikacije.
Istraživački interes Milice Matić je usmeren ka realizaciji sistema u cloud-u zasnovanih na IoT. Autor je ili koautor na 8 naučnih radova i saopštenja.

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
         

Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, NTP, kancelarija 516 ili na platformi MSTeams.