You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
MRKiRM 1 - Međuračunarske komunikacije i računarske mreže 1
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
VII
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
4+4

Opis

Predmet pokriva teme iz oblasti mrežnih protokola u IP mrežama. Cilj predmeta je da studenta osposobi za projektovanje, realizaciju i testiranje komunikacionih protokola iz oblasti TCP/IP Internet tehnologije i da se upozna sa aplikativnim protokolima u osnovnim primenama Interneta.

Predmet predstavlja nastavak gradiva pređenog u okviru Osnova računarskih mreža 1. U MRKRM1 se naglasak stavlja na aplikativne protokole u Internet okruženju – naročito protokole korišćene u Internet televiziji, zatim standarde i notacije koji se koriste u projektovanju i testiranju komunikacionog softvera, kao i pitanja vezana za infrastrukturu Interneta (zaštita i upravljanje uređajima itd.).

Konsultacije: Prof. dr Ilija Bašičević
Pon Uto Sre Čet Pet
14h-15h
Konsultacije: MSc Miloš Pilipović
Pon Uto Sre Čet Pet
Po dogovoru, putem e-pošte

Semestar: VII
Bodovi:
Ukupan broj časova u semestru:

 • Predavanja: 45
 • Vežbe: 45 (C)

Obrazovni cilj: Osposobljenost za projektovanje, realizaciju i testiranje komunikacionih protokola iz oblasti TCP/IP Internet tehnologije.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja): Osposobljenost za projektovanje, realizaciju i testiranje komunikacionih protokola i vladanje osnovama TCP/IP Internet tehnologije.

Sadržaj/struktura predmeta:

 • Projektovanje komunikacionih protokola (opsti i domen specificni jezici: UML, SDL, MSC)
 • Testiranje implementacija komunikacionih protokola (TTCN notacija)
 • Protokol za prenos audio/video podataka u realnom vremenu (RTP/RTCP)
 • IP Telefonija i SIP protokol
 • Rezervacija resursa u Internet komunikacijama (RSVP i COPS protokoli)
 • Upravljanje uredjajima u Internetu (SNMP protokol)
 • Zastita racunarskih mreza i sistemi za detekciju napada
 • Protokol za prenos televizijskog programa preko Interneta (SAT2IP)
 • Pronalazenje uredjaja na mrezi (SSDP iz UpNP familije protokola)

Uslovi za slušanje predmeta: Položeni ispiti iz predmeta: Osnovi računarskih mreža, Sistemska programska podrška u realnom vremenu

Predispitne obaveze: Urađen ispitni rad, čija težina je takva da može da se uradi u terminima predviđenim za vežbe iz ovog predmeta.

Oblici nastave i način provere znanja: Nastava se izvodi kao blok nastava iz dva dela. U prvom delu blok nastave studenti slušaju predavanja iz teorije u prepodnevnom terminu. U popodnevnom terminu se izvode računarske vežbe. U drugom delu blok nastave, student izrađuje svoj ispitni rad. Ispit iz teorije se polaže u drugi ponedeljak u toku bloka. Ispitni rad se brani u drugoj polovini poslednje sedmice u bloku.

Formiranje ocene: 

Aktivnost / Bodovi

 • 10% poena za redovno pohađanje predavanja i vežbi (po Bolonjskom procesu nastava je OBAVEZNA)
 • 10% izlazni test u laboratoriji
 • 50% poena za predmetni projekat
 • 30% poena za ispit iz teorije

Napomene uz načine provere znanja:

 1. Predispitne obaveze nose 70% i mogu se realizovati isključivo u toku bloka.
 2. Ukoliko student nije zadovoljan ocenom iz ispitnog rada, može dobiti nov rad, koji će samostalno izraditi nakon završetka svih blokova u semestru (tj. u januarskom ispitnom roku ili preko leta).
 3. Minimalno se mora realizovati 25% predispinih obaveza.
 4. Ukoliko želi da popravi ocenu iz teorije, student je može ponovo polagati u redovnim terminima u ispitnim rokovima.

Literatura:

 • Miroslav Popovic, Communication Protocol Engineering, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA, 2006, ISBN 0-8493-9814-2. Može da se kupi u knjižari Stylos na FTN.
 • Daglas Komer, TCP/IP Internet. Može da se kupi u knjižari Stylos na FTN.
 • Materijal (prezentacije, materijal za vežbe, standardi i primer ispitnog zadatka), dostupan na sajtu Odseka www.rt-rk.uns.ac.rs

LEGENDA:

(A) - Fond časova auditornih vežbi
(C) - Fond časova računarskih vežbi
(G) - Fond časova grafičkih vežbi
(N) - Fond časova numeričko/računskih vežbi
(L) - Fond časova laboratorijskih vežbi