You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
LPRS 2 - Logičko projektovanje računarskih sistema 2
Studijski program: 
Primenjeno softversko inženjerstvo – PSI
Semestar: 
IV
Nedeljni fond časova: 
4+4

Opis

LPRS2 je praktičan predmet čiji je cilj sticanje osnovnih znanja o arhitekturi računarskih sistema kao i metodama i alatima za njihovo projektovanje. Naglasak je na razumevanju arhitekture i organizacije procesora kao i sprege i efikasne podele zadataka između hardvera i softvera.
U okviru teorijskog dela, izlaganje počinje sa osnovama arhitekture i organizacije procesora, nastavlja se pregledom evolucija arhitekture računara, izučavanjem aktuelnih tehnika za ubrzanje obrade, arhitekturom memorijskog podsistema i završava se izučavanjem klasičnih perifernih jedinica.
U okviru laboratorijskih vežbi studenti imaju priliku da rade sa naprednim alatima za projektovanje složenih računarskih sistema student dobija uvid u aktuelne metode i tehnike projektovanja. U okviru vežbi studenti imaju priliku da računarski sistem sagledaju sa oba aspekta, hardverskog i softverskog, i da razumeju kako ove dve komponente rade zajedno. Stečena praktična znanja i veštine se demonstriraju kroz izradu završnih timskih projekata koji za cilj imaju izradu atraktivnih, realno upotrebljivih računarskih sistema.

 

Materijali
Za ovu kategoriju trenutno ne postoje dokumenta
Za ovu kategoriju trenutno ne postoje dokumenta
Za ovu kategoriju trenutno ne postoje dokumenta
Za ovu kategoriju trenutno ne postoje dokumenta
Za ovu kategoriju trenutno ne postoje dokumenta
Konsultacije: Prof. dr Nebojša Pjevalica
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
    14:30 - 15:30    
 (FTN prostor u Radničkoj 30a, prvi sprat, poželjna najava mejlom.)
Konsultacije: MSc Stefan Pijetlović
Pon Uto Sre Čet Pet
         
Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, NTP, kancelarija 510 ili na platformi MSTeams.

Ukupan broj časova u semestru:
Predavanja: 60 
Vežbe: 60 (C) 

Obrazovni cilj: 
Upoznavanje studenata sa osnovama računarskih sistema i njihovo osposobljavanje za projektovanje centralnog procesora i realizaciju jednostavnih asemblerskih programa.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):
Poznavanje osnovih pojmova, standarda i tehnologija iz oblasti računarskih sistema, kao i osposobljenost za projektovanje i realizaciju jednostavnih računarskih struktura.

Sadržaj/struktura predmeta:

 • Uvod (definicija strukture, jednoprocesorske i višeprocesorske strukture, funkcionalne jedinice, metodi sprezanja funkcionalnih jedinica)
 • Projektovanje centralnog procesora (vremenski redosled signala, adresni režimi, mašinski jezik, opis procesora u VHDL jeziku, rukovanje procesorom)
 • Projektovanje memorije (RAM, DRAM, FLASH memorije, metodi za povećanje pouzdanosti memorije, asocijativne memorije, brze memorije, skrivene memorije, rukovanje memorijom)
 • Ulazno-Izlazni podsistem računarskih sistema (metodi i tehnike komunikacije U/I podsistema sa centralnim procesorom, periferne jedinice, rukovanje ulazom-izlazom)
 • Prenosni putevi izmedu funkcionalnih jedinica (standardi, ISA, PCI, itd)
 • Računarski sistemi sa više funkcionalnih jedinica
 • Lokalne mreže kao višeprocesorske strukture
 • Primeri projektovanja računarskih struktura pomoću VHDL (mikrokontroler, ALU)
 • Asemblerski jezik
 • Makroasemblerski jezik
 • Sprega mašina-program
 • Primeri praktičnog programiranja uređaja

Uslovi za slušanje predmeta:
Položen ispit iz predmeta Logičko projektovanje računarskih sistema 1

Predispitne obaveze: 
Redovno pohađanje laboratorijskih vežbi.

Oblici nastave i način provere znanja:
Predavanja. Tutorijali. Računarske vežbe. Konsultacije.
Studenti u toku semestra pohadaju predavanja i racunarske vežbe. Stečeno znanje se proverava po završetku semestra, kada se u redovnim ispitnim terminima organizuje polaganje praktičnog dela. Ispit se polaže uz korišćenje računara i uz upotrebu literature. Teorija se polaže kroz najmanje dva kolokvijuma, ili usmeno po položenom praktičnom delu ispita. Ocena iz praktičnog dela čini 70% ukupne ocene.

Formiranje ocene:
Aktivnost / Bodovi

Pohađanje nastave (do 10%) 
Kolokvijumi (do 90%) / 30%
Radovi (do 80%)
Vežbe (do 10%) 
Ispit (do 100%) / 70% + 30%

Literatura :
1. V. Kovačević, Logičko projektovanje računarskih sistema

2. Branislav Atlagić, Projektovanje računarskih sistema, skripta

3. Zoran Krajačević, Praktikum laboratorijskih vežbi

LEGENDA:
(A) - Fond časova auditornih vežbi
(C) - Fond časova računarskih vežbi
(G) - Fond časova grafičkih vežbi 
(N) - Fond časova numeričko/računskih vežbi
(L) - Fond časova laboratorijskih vežbi