You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
ORM 1 - Osnovi računarskih mreža 1
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
V
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
2+2

Opis

Predmet pokriva teme iz oblasti računarskih mreža i osnovnih mrežnih protokola, pre svega u IP mrežama. U ORM1 su date osnove: strukture računarskih mreža, metoda komutacije u mrežama, protokol steka, algoritama usmeravanja i upravljanja tokom, kao i korišćenih tehnologija naročito lokalnih mreža. Takođe je dat uvod u Internet kroz pregled istorijskog razvoja ove mreže, zatim pregled njenog protokol steka, sa posebnim naglaskom na dva osnovna protokola IP i TCP, kao i konvencije adresiranja i razrešavanja adresa.

Cilj predmeta je da student stekne osnovna znanja o računarskim mrežama, pre svega o Internet mreži.

Konsultacije: Prof. dr Ilija Bašičević
Pon Uto Sre Čet Pet
14h-15h
Konsultacije: MSc Miloš Pilipović
Pon Uto Sre Čet Pet
Po dogovoru, putem e-pošte

Ukupan broj časova u semestru
Semestar: V
Predavanja: 30
Vežbe: 30

Obrazovni cilj:
Upoznavanje studenata sa osnovama računarskih mreža i osposobljavanje za realizaciju jednostavnih komunikacionih programa.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):
Poznavanje osnovih pojmova, standarda i tehnologija iz oblasti računarskih mreža, kao i osposobljenost za projektovanje i realizaciju jednostavnih simulacija i komunikacionih programa.

Sadržaj/struktura predmeta:

  • Osnovni pojmovi i definicije (struktura računarske mreže, tipovi mreža, topologije mreža, Internet).
  • Programska podrška komunikacionih sistema.
  • Arhitektura otvorenih sistema (aplikacioni nivo, prilagodni nivo, nivo sesije, transportni nivo, mrežni nivo, nivo kanala, fizički nivo).
  • Standardi u međuračunarskim komunikacijama.
  • Projektovanje topologije računarskih mreža.
  • Upravljanje tokom u računarskim mrežama.
  • Usmeravanje i identifikacija u mreži.
  • Internet (arhitektura i usluge).
  • Lokalne mreže, Intranet (tehnologija)

  Uslovi za slušanje predmeta: nema

  Predispitne obaveze:
  Predispitne obaveze nose 60% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra.

  Oblici nastave i način provere znanja:
  Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije.
  Pri kraju semestra studenti polažu kolokvijum iz teorije u redovnom terminu za predavanja.

  Kolokvijum iz teorije će se održati 3.12.2019. Potrebno je pripremiti sledeća poglavlja iz udžbenika:

  1. Struktura mreže
  2. ISO OSI referentni model
  3. Programski orijentisani nivoi ISO OSI
  4. Komunikaciono orijentisani nivoi ISO OSI
  7. Lokalne mreže
  8. Mrežni uređaji
  9. Uvod u Internet

  Ispit iz teorije se u redovnom terminu polaže usmeno ili pismeno u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.

  Napomena uz način provere znanja:
  Kolokvijum položen u toku semestra se studentima priznaje do januarsko/februarskog ispitnog roka (zaključno sa istim) tekuće školske godine. Studenti koji ne polože ostatak gradiva u januarsko/februarskom ispitnom roku tekuće školske godine kasnije polažu ceo ispit.

  Formiranje ocene:
  Aktivnost / Bodovi

  Ispit (do 40%) (kolokvijum do 20%)
  Ispitni zadatak (do 30%)
  Vežbe (do 20%)
  Prisustvo na predavanjima (do 10%)

  Novi sistem bodovanja važi od septembra 2019.

  Literatura :
  Osnovi računarskih mreža 1, I. Bašićević, M. Popović, V. Kovačević, FTN, 2019.