You are here

Osnovne informacije

Doc. dr Ivan Kaštelan
docent
Telefon: 
4801 281
Email: 
ivan.kastelan@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Ivan Kaštelan, doktor elektrotehničkih nauka, završio je osnovne, master i doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2008., 2009. i 2014. godine sa prosekom 10.00 u sva tri stepena studija. U 2008. godini je proglašen najboljim diplomiranim studentom Fakulteta tehničkih nauka. Nagradu Fonda “Momčilo Momo Novković” za izuzetan nastavni rad dobio je 2014. godine za svoje angažovanje kao asistent tokom doktorskih studija. Trenutno je zaposlen kao docent na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za računarstvo i automatiku, i kao viši inženjer na Institutu RT-RK. Tokom master studija radio je u kompaniji Micronas GmbH na istraživanju sintetizabilnih iskaza za proveru rada digitalnih sistema. Tokom doktorskih studija, kao gostujući doktorant na Univerzitetu Freiburg, radio je na istraživanjima u oblasti modelovanja prostiranja signala. Trenutni domen interesovanja su mu algoritmi i dizajn digitalnih sistema. Tokom doktorskih studija radio je na problemu verifikacije rada uređaja potrošačke elektronike sa ekranima osetljivim na dodir. Trenutna projektna aktivnost mu je: zamenik koordinatora i vođa radnog paketa na EU FP7 projektu “Embedded Engineering Learning Platform”. Objavio je 3 rada u časopisima sa SCI liste, oko 50 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama, autor je 10 tehničkih rešenja i 2 patenta.

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
  14:15 - 15:00      

Konsultacije se održavaju u prostorijama odseka na adresi Radnička 30a.

Konsultacije se neće održati 12 Sep. Umesto tog termina, konsultacije će biti u sredu 13 Sep u terminu 14:15 - 15:00.