You are here

Iz njihovog ugla

Početak

Nas sedmoro -  Nataša Perković, Marijana Molnar, Boško Kragulj, Marko Gostović, Aleksandar Cumbo, Damir Bećirbašić i Milos Pranjkić, okupili smo se krajem treće godine u studentski istraživački automotiv tim. Dobili smo ime SAVA (System for Automotive Vision on Alpha board), i pod vođstvom dr Željka Lukača i inženjera Tomislava Marune, krenuli smo u dvogodišnju istraživačku „avanturu“.

Rana sredina

U početku je situacija bila pomalo haotična. Nismo tačno znali šta su nam zadaci, i šta je cilj projekta. Mnogo toga smo radili samostalno i po intuiciji, što zbog nepoznavanja sistema, što zbog izostanka pomoći, pa u startu nismo imali naročite rezultate. Međutim, nakon nekoliko nedelja i intenzivne saradnje sa kolegama iz Banja Luke, dobili smo jasniju sliku o tome šta i kako treba da radimo. A nakon nekoliko meseci intenzivnog rada, počinjemo da ovladavamo alatom i samim hardverom.

Srednja sredina

Radili smo na ALPHA platformi koja je razvijena na RT-RK institutu za automobilsku industriju. Platformu pokreću tri moćna TDA 2x SoC - a (sistema na čipu), i naš cilj u prvom delu projekta bio je da se na sva tri čipa vrti po jedan algoritam za pomoć vozaču. I naš prvi rezultat bila su upravo tri algoritma koja su se izvršavala istovremeno na platformi: algoritam za detekciju umora vozača, algoritam koji snima pozadinu vozila i treba da upozori vozača na nadolazeći saobraćaj i algoritam koji snima kolovoz ispred vozila i detektuje saobraćajnu traku kojom se vozilo kreće.      

Sledeći korak je bio da se obezbedi izvršavanje više od tri algoritma konkurento na platformi, što znači da na jednom čipu mora da radi više od jednog algoritma, kao i da se omogući da se na spoljni ulaz omogući smena algoritama koji se izvršavaju na nekom  čipu. Taj deo projekta smo uspešno završili prezentacijom na kojoj smo na jednom SoC – u prikazali izvršavanje algoritama za detekciju trake i praćenje umora vozača, na drugom su se smenjivali algoritmi za prikaz okoline vozila i algoritam koji prati nadolazeći saobracaj, dok je na trećem bio algoritam za detekciju pešaka i automobila.

Kasna sredina

Potom je usledilo malo osipanje tima. Bez obzira na to, moral nam nije opao, i krenuli smo u nove radne pobede, snažnije nego ikada. Dobili smo novog vođu tima, Milenu Milošević. U tom periodu počeli smo da pišemo diplomske radove, koje smo nedugo zatim i odbranili. Uporedo sa pisanjem diplomskih radova, pisali smo i radove za IEEE ICCE konferenciju u Berlinu. Većina od nas do tada nije pisala radove za konferenciju, pa je taj zadatak svakako bio izazov, ali smo zato bili i veoma srećni kada nam je, i pored oštre recenzije, prihvećena većina napisanih radova.

Otprilike godinu dana od početka rada na projektu, dobili smo priliku da radove prezentujemo u Berlinu. Kako se ICCE konferencija odvija paralelno sa jednim od najvećih tehničkih sajmova u Evropi – IFA, imali smo priliku da vidimo i najnovije tehnologije iz celog sveta, a čisto zabave radi, učestvovali smo na IoT hackathonu koji je organizovala IEEE, i osvojili smo drugo mesto.

A posle Berlina usledio je Minhen, gde smo ostali tri dana i mnogo toga obišli, ali najsnažniji utisak na sve je ostavio Tehnički muzej, gde smo videli sva čuda tehnike, od rudarstva do astronomije.

Rana sadašnjost

Nakon posete Nemačkoj, dobili smo najzahtevniji zadatak do tada. Trebalo je da napravimo demo koji će kombinovati paralelno izvršavanje algoritama zajedno sa balansiranjem opterećenja i prebacivanja algoritama zavisno od moda u kome se vozilo nalazi. Ta prezentacija je prošla uspešno, a mi i dalje radimo na usavršavanju postaljenog zadatka.   

Prvobitna ekipa koja je okupljena pod radnim imenom SAVA u međuvremenu se razdvojila se na više delova. Koleginica Marijana je prešla na Samsung projekat. Marko, Damir i novi kolega Ninoslav prelaze u Nokia tim, dok u SAVA timu ostaju Nataša, Bosko i Miloš.

Ove jeseni se vraćamo u đačke klupe na majstorske studije, na smeru Automotive. Bez obzira na osipanje grupe, svi smo ostali u kontaktu, jer nam je rad na zajedničkom projektu, osim znanja i iskustva, doneo i nova prijateljstva.