You are here

Iz njihovog ugla

Svake godine Institut RT-RK u saradnji sa Odsekom za računarsku tehiniku i računarske komunikacije Fakluteta tehničkih nauka, tradicionalno okuplja tim koji ce raditi na istraživackom projektu u trajanju od 2 godine. Krajem treće godine se organizuje predstavljanje studentskih projekata, koji se bave trenutno aktuelnim temama u industriji. Nama je prezentovan projekat iz oblasti automobilske industrije, koja je doživela ekspanziju u poslednjoj deceniji, a trenutnim trendom razvijanja autonomnih vozila se bave neke od najvecih kompanija, kao sto su Audi i BMW. Ideja da učestuvujemo u takvom projektu nas je odmah privukla, kako zbog aktuelnosti teme, tako i zbog mogućnosti sticanja novih znanja koja nam inače nisu dostupna. Nas 9 studenata oformili smo jedinstveni tim, pod vođstvom Gorana Stupara i Milene Milošević. Dobili smo ime OneBrain, jer je naš cilj bio istraživanje sistema koji će kao “mozak automobila” objediniti komponente zadužene za autonomnu voznju, ali i sisteme za multimedijalne sadrzaje.

Rad na projektu smo započeli istraživanjem AUTOSAR Adaptive softverskog steka, koji je i dalje u razvoju u industriji. AUTOSAR predstavlja otvorenu, standardizovanu softversku arhitekturu za automobilsku industriju. Jedna od platformi koje je AUTOSAR standardizovao je i Adaptive softverska platforma. Ova platforma podržava komunikaciju automobila sa okolinom (Car-to-X), daljinsko ažuriranje (OTA update), dinamičko razmeštanje aplikacija i komunikaciju sa sistemima čija se logika izvršava na serveru i direktno komunicira sa bazom podataka. Pošto AUTOSAR Adaptive platforma obezbeđuje okruženje koje je pogodno za razvoj aplikacija koje zahtevaju veliku snagu i moć računarske obrade, osnovna ideja je bila upoznavanje sa njenom arhitekturom, primena u osmišljenim slučajevima, kao i razvoj novih modula koje uočimo kao neophodne. Nove module smo razvijali u skladu sa postojećim standardima za bezbednost koji su veoma strogi u automobilskoj industriji. Takođe smo radili na integraciji našeg softverskog steka sa već postojećim algoritmima (za detekciju pospanosti vozača, prikaz okoline vozila i slicno), kao i sa multimedijalnim aplikacijama (Cluster, Head Up Displey, Central Infotainment Display). Sva naša dostignuća smo često prikazivali u okviru razlicitih događaja, medju kojima je i Sajam elektornike CES, u Las Vegasu.

Jedan od novih izazova sa kojima smo se suočili bilo je i pisanje radova za IEEE ICE konferenciju u Berlinu. Kada smo saznali da su svi naši radovi prihvaćeni, bili smo veoma uzbuđeni jer niko od nas ranije nije učestvovao na nekoj konferenciji. Profesor Milan Bjelica i Gordana Velikić su nam pružili veliku podršku svojim savetima kako u samom pisanju rada, tako i u pripremi naših izlaganja. Uporedo sa konferencijom, odvijao se jedan od najvećih sajmova potrošačke elektronike (IFA). Sajam smo obilazili svaki dan kada su nam obaveze to dopuštale, međutim i to je bilo malo vremena da se upoznamo sa najnovijim tehnologijama i trendovima iz čitavog sveta, kao i da isprobamo neke od njih. U okviru ove ekskurzije, koja je trajala 10 dana, izdvojili smo i vreme za turistički obilazak Berlina i Minhena. Posebno zanimljiva je bila poseta Tehničkom muzeju u Minhenu, ali i BMW kampusu za razvoj autonomnih vozila, u kome rade i nase kolege iz RT-RK instituta.

Sada, kada se naš projekat polako privodi kraju, možemo da sumiramo dešavanja u proteklih skoro 2 godine rada. Kada smo završili osnovne studije i zaposlili se, shvatili smo koliko nam je studentsko-istraživacki rad u 4. godini studija koristio da se pripremimo za radno okruženje i nova iskustva koja nas čekaju kao zaposlene u ovoj oblasti. Sjajna atmosfera, uspešna saradnja sa starijim kolegama, kao i učenje o timskom radu kroz iskustvo, postavili su sjajan temelj za naš dalji razvoj kao inženjera i karijeru. Iako smo još uvek na okupu kao tim, naziru se novi projekti i pravci u kojima se svako individualno pronalazi. Bez obzira na to, rad na OneBrain projektu, kolege iz tima i stecena znanja će nam ostati u lepom sećanju.