You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
DSuRV - Distribuirani sistemi u realnom vremenu
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
IX
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
3+3

Opis

Predmet se sastoji iz tri dela. Deo „Osnove distribuiranih sistema“ pokriva sledeće teme: uvod, prosleđivanje poruka, međusobno isključivanje, kauzalnost i vreme, izbor lidera, brojačke mreže, distribuirana deljena memorija, konsenzus i hijerarhija konsenzusa. Deo  „Distribuirani i klaud sistemi“ pokriva: modele sistema i tehnologije, računarske klastere, virtuelizaciju klastera i centara podataka, arhitekture klauda i virtuelizovane centre podataka, servisno orijentisane arhitekture, modele programiranja klauda (MapReduce, Twister, Hadoop, Dryad, Google App Engine, Amazon AWS, Microsoft Azure) i svuda-prisutni klaud i internet stvari. Deo „Zaštita distribuiranih sistema“ pokriva: uvod u napade i odbranu sistema, zaštitu grida i P2P zaštitu. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za projektovanje i realizaciju distribuiranih sistema u realnom vremenu.

Materijali
Za ovu kategoriju trenutno ne postoje dokumenta
Za ovu kategoriju trenutno ne postoje dokumenta
Za ovu kategoriju trenutno ne postoje dokumenta
Za ovu kategoriju trenutno ne postoje dokumenta
Konsultacije: Prof. dr Miroslav Popović
Pon Uto Sre Čet Pet
  11:00-12:00      
Odsek RT-RK, Radnička 30a, I sprat
Konsultacije: MSc Branislav Kordić
Pon Uto Sre Čet Pet
09:00 - 09:45        

DSuRV, šk 2019/2020 INFORMACIJA ZA STUDENTE

Predmet: Distribuirani sistemi u realnom vremenu

Fond: 3+3 (predavanja + laboratorijske vežbe)

Nastavnik: dr Miroslav Popović, red. prof. miroslav.popovic@rt-rk.com 

Assistent: Branislav Kordić branislav.kordic@rt-rk.com

Literatura:

  1. Miroslav Popović, Osnove distribuiranih sistema u realnom vremenu, drugo izmenjeno izdanje, FTN Izdavaštvo, Knjiga 721, 2018, ISBN: 978-86-6022-208-6.
  2. Materijal (prezentacije, pripreme za vežbe, itd.)  na sajtu Odseka www.rt-rk.uns.ac.rs.

 

Zahvalnica: koristim priliku da se zahvalim mojim prijateljima Costas Bush, Hagit Attiya i Jennifer Welch za pomoć u pripremi ovog kursa. Posebno se zazvaljujem Costas Bush i Jennifer Welch za dozvolu da neke njihove prezentacije prevedem, prilagodim i uključim u Materijal za kurs (Literatura pod 1.).

Cilj:

Osposobljavanje studenata za projektovanje i realizaciju distribuiranih sistema u realnom vremenu. Akcenat je podjednako na teoriji i  na praksi.

Oblici nastave:

Predavanja pokrivaju teorijske osnove distribuiranih sistema.

Vežbe su organizovane u 3 laboratorijske vežbe i predmetni projekat. Za svaku lab. vežbu postoji odgovarajući materijal na sajtu odseka, koji je potrebno proučiti pre vežbe. U svim lab. vežbama se stiču bodovi. Studenti izrađuju projekat u malim grupama (po troje) ili samostalno.

Načini provere znanja:

20% poena za laboratorijske vežbe (3 termina u laboratoriji)

20% za predmetni projekat (kroz samostalan rad)

60% poena za ispit iz teorije (na ispitu)

 

Napomene uz načine provere znanja:

1.             Predispitne obaveze nose 40% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra (bloka).

2.             Prema uslovima FTN, mora se realizovati više od pola predispitnih obaveza (20%) i više od pola bodova na ispitu (30%); u zbiru je potrebno imati bar 51%.

Detalji u vezi provere znanja:

  1. Nastavnik može da nagradi znanje na kvizu na predavanjima sa +.
  2. Asistent može da nagradi angažovanost u laboratoriji sa +.
  3. Laboratorijske vežbe se ocenjuju ocenama od A do E, detalji na sajtu www.rt-rk.uns.ac.rs .
  4. U slučaju bolesti, vežba može da se brani u terminima nadoknade, koji će se organizovati po potrebi.
  5. Ispit iz teorije je po pravilu pismeni. Odgovara se po pravilu na 10 pitanja.

Konsultacije sa nastavnikom i asistentima:

U principu treba što je moguće više korisiti redovne termine nastave. Izuzetno, po potrebi student se javlja nastavniku/asistentu e-mejlom sa konkretnim pitanjem ili sa predlogom termina kada bi želeo da dođe na usmene konsultacije. Nastavnik/asistent po potrebi predlaže drugi termin. E-mejl adrese svih sa Katedre su oblika: ime.prezime@rt-rk.com .

 

U Novom Sadu,                                                                                     Predmetni nastavnik,

06.11.2019.god.                                                                                      dr Miroslav Popović, red. prof.

                                                                                                                FTN, Kat. za računarsku tehniku