You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
APS - Arhitektura procesora signala
Studijski program: 
Energetika, elektronika i telekomunikacije – E1
Semestar: 
VIII
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
4+4

Opis

Predmet obrađuje osnove realizacije obrade digitalnog signala na DSP platformama. U okviru predmeta izlažu se i objašnjavaju specifičnosti DSP arhitekture na dva nivoa: nivou koji je programeru vidljiv kroz instrukcijski set, ali i na nižem nivou fizičke arhitekture.

Predmet se oslanja na prethodno znanje o algoritmima obrade signala,  i fokusira se na implementaciju istih na DSP platformama upotrebom C programskog jezika. Konačni cilj je da se stekne iskustvo u efikasnoj realizaciji algoritama, pri čemu se specifičnosti DSP koriste na najbolji način.

Konsultacije: Prof. dr Marija Antić
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru
Konsultacije: MSc Miloš Pilipović
Pon Uto Sre Čet Pet
Po dogovoru, putem e-pošte