You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
AA DSP 2 - Arhitekture i algoritmi DSP-a 2
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
VII
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
4+4

Opis

Predmet se sastoji iz dva dela. U prvom delu obrađuju se hardverska proširenja digitalnih signal procesora, a u drugom specifičnosti audio kodovanja na ovakvim platformama.

 

Konsultacije: Doc. dr Jelena Kovačević
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru
Konsultacije: MSc Dejan Bokan
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru

Semestar: VIII

Bodovi: 4

Ukupan broj časova u semestru:

Predavanja: 60
Vežbe: 60 (C)

Obrazovni cilj:
Ovladavanje projektovanjem arhitektura za digitalnu obradu signala, sa akcentom na arhitekture procesora za digitalnu obradu signala i njihovo programiranje.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):
Vladanje osnovnim tehnikama projektovanje, i testiranje arhitektura za digitalnu obradu signala (DSP-ova). Stečena znanja su osnova za praćenje nastavne na stručnim predmetima koji slede.

Sadržaj/struktura predmeta:

  • Uvod
  • Arhitektura procesora za digitalnu obradu signala (Von Neuman-ova i Harvard arhitektura, RISC, DSP; paralelno procesiranje; protočna arhitektura; DSP resursi: ALU, memorija, sprežni sistem; namenski DSP-ovi: DSP-ovi za obradu audio signala, DSP-ovi za obradu video signala)
  • VLSI tehnologija za DSP
  • Aritmetika procesora za digitalnu obradu signala (format podataka, načini predstavljanja brojeva; osnovne operacije ADD, MUL, MAC; specifične operacije: kompleksna aritmetika, cordic, konvolucija, vektorska aritmetika)
  • DSP programiranje (rad u realnom vremenu; programski jezici: C, asembler; alati: prevodilac, simulator, dibager; testiranje)

Uslovi za slušanje predmeta:
Položen ispit iz predmeta: Osnovi algoritama i struktura DSP-a 1 i 2, Logičko projektovanje računarskih sistema 2.

Predispitne obaveze:
Laboratorijske vežbe.

Oblici nastave i način provere znanja:
Predavanja. Tutorijali. Računarske vežbe. Konsultacije.
Studenti pohađaju nastavu, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe. Laboratorijskih vežbi ima ukupno 8 i svaka laboratorijska vežba se ocenjuje. Nakon završenih vežbi studenti izrađuju svoj ispitni rad u terminima laboratorijskih vežbi uz pomoć asistenata. Ispitni rad se brani usmeno pred predmetnim profesorom. Ocena iz ispitnog rada čini 60% ukupne ocene. Provera teorijskog znanja se vrši pismeno, u formi testa.

Formiranje ocene:
Aktivnost / Bodovi
Kolokvijum (30%)
Laboratorijske vežbe (10%)
Ispitni rad (60%)

Literatura:

1. V. Kovačević, M. Temerinac, M. Popović, N. Teslić, Arhitekture i algoritmi digitalnih signal procesora I, FTN 2005

2. J. Kovačević, D. Bokan, Arhitekture i algoritmi digitalnih signal procesora I - Zbirka zadataka i laboratorijski priručnik, FTN 2016

LEGENDA:
(A) - Fond časova auditornih vežbi
(C) - Fond časova računarskih vežbi
(G) - Fond časova grafičkih vežbi
(N) - Fond časova numeričko/računskih vežbi
(L) - Fond časova laboratorijskih vežbi