You are here

Uspešno završena Embedded Linux letnja praksa

17.08.2016 - 13:45
Galerija

Prva letnja praksa iz Embedded Linux-a zasnovana na Raspberry Pi platformi, koju je organizovao Institut RT-RK, uspešno je završena. Studenti, njih dvedeset četvoro, imali su priliku da tokom četiri sednice, u radu sa profesorima i asistentima sa Odseka RT-RK, unaprede znanje iz programskog jezika C, te da nauče osnove programiranja na Embedded Linux-Kernel, kroz interesantan i praktičan rad na Raspberry Pi platformi.

Prema rečima asistenta Vladimira Marinkovića, jednog od predavača na letnjoj praksi, studenti od druge do četvrte godine sa različitih smerova FTN-a, stekli su dosta novih, naprednih znanja u odnosu na to što su do sada učili iz ovih oblasti. S druge strane, imali su i priliku da tokom četiri sedmice boravka u prostorijama Instituta RT-RK, vide kako je to raditi na Institutu.

„Praksa je bila podeljena u dva dela, pa su polaznici najpre imali priliku da unaprede svoje  znanje iz programskog jezika C, odnosno da usvoje neke finese u ovom programskom jeziku, koje, čak ni oni malo iskusniji u programiranju, nisu morali do sada da znaju“, rekao je Vladimir Marinković dodavši da su studenti potom praktični deo radili na RPi platformi, što je ujedno bio i uvod u drugi deo prakse, gde su učili osnove programiranja na Embedded Linux- Kernel.

„U drugom delu prakse, spustili smo se na niži novo, na jezgro operativnog sistema, da studenti vide kako to jezgro, u ovom slučaju Linux, izgleda, odnosno da se upoznaju sa tim kako se pišu rukovaoci za taj operativni sistem. U praktičnom delu, studenti su dobili zadatak da naprave rukovalac za džojstik nunčak za Nintendo, koji su priključili na RPi platformu“, rekao je Vladimir Marinković.

„Linux programiranje je trenutno veoma traženo na tržištu i nema mnogo ljudi koji se nakon studija time bave. Letnja praksa je bila dobra prilika da se studenti zainteresuju za ovu oblast, a da im je bilo zanimljivo to što su učili govori činjenica da su redovno dolazili na Institut“, rekao je Vladimir Marinković dodajući da su pored njega o Linux-Kernel programiranju studente učili i asistenti Nenad Šoškić i Nemanje Fimić, dok su im nova znanja iz programskog jezika C preneli doc.dr Miodrag Đukić i asistent Milan Stankić.

A da su i studenti zadovoljni letnjom praksom potvrđuje Nikola Stanković, apsolvent na Mehatronici, koji je istako da će mu sve što je naučio tokom letnje prakse koristiti u nastavku profesionalnog usavršavanja, pogotovu zbog toga što su polaznicima znanje prenosili predavači i inženjeri koji se dugo bave ovim oblastima. Nikola je unapredio dosadašnje znanje iz programskog jezika C, odnosno stekao je uvid u njemu do sada nepoznate strukture podataka, i imao je uvid u nešto drugačiji način razmišljaju prilikom programiranja namenskih računarskih sistema.

Od jeseni studentkinja četvrte godine Irina Čiča, kaže da je tokom studija na E1 smeru radila u programskom jeziku C, te da je želela da to znanje unapredi zbog čega se i prijavila za letnju praksu. Takođe, htela je da se upozna sa mogućnostima koje pruža RPI platfoma, što je tokom prakse i postigla. Takođe, i Marko Rodić, apsolvent na E1 smeru, želelo je da unapredi znanje iz  programskog jezika C, kao i da nauči nešto više o Embedded Linux sistemima, pošto na studijskom modulu koji pohađa nije imao priliku da o tome uči.

I nešto mlađi studenti Jelena Boroja i Milorad Marković, od nove školske godine studenti druge godine na Računarstvu i automatici, prijavili su se za letnju praksu smatrajući da mogu mnogo toga novog da nauče, a očekivanja su im ispunjena. Jelena je još dodala da se za letnju praksu prijavila zato što smatra da svaki pravi inženjer treba da „pokupi“ što više novih znanja, dok je  Milorad pored želje da nauči nešto novo, hteo da vidi i kakva je radna atmosfera na Institutu.