You are here

Studenti – demonstratori uspešno pomažu mlađim kolegama

10.04.2019 - 10:45
Galerija

Ideja da studenti - demonstratori pomažu asistentima na vežbama, uspešno se realizuje u okviru nekoliko predmeta na Odseku RT-RK. U praksi se pokazalo da su uključivanjem demonstratora u rad, vežbe interaktivnije, te da studenti lakše komuniciraju i rešavaju probleme sa kojima se susreću na vežbma, sa kolegama koje su im generecijski bliže i čije je znanje iz predmeta sveže.

Svoja iskustva u radu sa mlađim kolegama, preneli su nam studenti – demonstratori  na predmetima Objektno orijentisano programiranje 2 i Logičko projektovanje računarskih sistema 1. Neki od njih imaju iskustvo i studenta kojem su ranijih godina demonstratori pomagali, a potom su se i sami odlučili da pomognu mlađim kolegama. 

Četvorica studenata treće godine Softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija - Mile Praštalo, Nemanja Janković, Dušan Milinović i Nikola Nemeš – bili su demonstratori na vežbama iz Objektno orijentisanog programiranja 2. Jednoglasni su u tome da je ovakav vid pomoći studentima produktivan, jer su mlađim kolegama mogli da ukažu na greške koje su i sami pravili, te da im pomognu da lakše rešavaju postavljene zadatke.

Kao demonstratoru, Nemanji Jankoviću je bilo interesantno da stvari sagleda i iz drugog ugla, jer mu je godinu dana ranije značio rad sa kolegama koje su pomagale asistentima na LPRS1. Ističe da poteškoća u radu sa mlađim kolegama nije bilo, jer je sve dobro organizovano, te da bi sa ovom praksom trebalo nastaviti.

Dušan Milinović i Nikola Nemeš ističu da su im vežbe bile zanimljivije nego što su očekivali, jer su studenti iskazali puno poverenje prema njima. Kako navode, kada su oni pohađali isti kurs, aktivnosti studenata na vežbama su bile minimalne, retko ko je postavljao pitanja i tražio pomoć od inženjera koji su ranije pomagali asistentima. Ta barijera je, kažu, prevaziđena, jer je studentima lakše da traže pomoć od nekog ko je sličnog nivoa znanja i ko je pravio slične greške.

Priliku da rade kao demonstratori na predmetu Logičko projektovanje računarskih sistema 1  imali su  i studenti treće godine na smeru Računarstvo i automatika - Jelena Milovanović, Aleksa Janjatović, Pavle Mićović, Olivera Ivanković, kao i Mario Perić, koji je na istom smeru na završnoj godini.

Jelena Milovanović i Aleksa Janjatović ističu da su u ulozi demonstratora imali priliku da se oprobaju u predavanju i da stvari sagledaju iz drugog  ugla. Jelena kaže da joj je rad sa studentima bio veoma zanimljiv, te da se lako može zaključiti koji je pravi pristup problemu kada se uvide različite kategorije studenata. Posebno ističe odličnu saradnju sa asistentima, što svakako dopinosi uspešnosti ovakog vida održavanja vežbi.

Da radi kao demonstrator, Pavle Mićović se prijavio zbog toga što mu je LPRS1 bio jedan do najzanimljivijih predmeta. Sa studentima je uspostavio odličnu komunikaciju, a kako navodi, čak se i u slobodno vreme trudio da im pomogne oko vežbi i domaćih zadataka. 

I Olivera Ivanković i Mario Perić smatraju da je ovakav vid pomoći odličan, jer je studentima lakše da komuniciraju sa ljudima koji su im generacijski bliži. Istovremeno posao demonstratora je dobra prilika za one koji će se opredeliti za akademsku karijeru, jer imaju priliku da „iz prve ruke“ vide kako taj posao izgleda.

Asistent Stefan Pijetlović ističe da je saradnja sa demonstratorima na predmetu Logičko projektovanje računarskih sistema 1  -  bila odlična. On dodaje da su na vežbama na kojima je imao pomoć demonstratora, uspevali da urade duplo više nego kada je radio sam.

Pijetlović još ističe da je ranijih godina, kada su asistentima uglavnom pomagali ljudi iz  industrije, koji su odavno završili fakultet, i okupirani radom na različitim projektima,  zaboravili kako je biti student, često postojala barijera u kontaktu sa studentima. Ideja da se mladi ljudi, puni entuzijazma, uključe u nastavu - pokazala se kao pun pogodak, jer studentima nije nepijatno da postavljaju pitanja i zatraže pomoć od nekoga ko im je bliži po godinama i znanju.