You are here

Održano onlajn predavanje na temu 5G tehnologija

04.05.2020 - 09:15
Galerija

Da vanredno stanje, izolacija i nemogućnost pohađanja fakultetske nastave nisu prepreka da se predavanja za studente ipak održe, dokaz je onlajn predavanje na temu 5G tehnologija, koje je održao prof. dr Dragan Samardžija. Namenjeno je studentima 3. godine, a uživo ga je pogledalo njih 25.

Cilj ovog predavanja bio je da se studentima i u ovim vanrednim okolnostima ponudi interesantan sadžaj, kako bi mogli da proširuju svoja dosadašnja znanja i ostanu u toku sa tematikom.

Ovo je samo jedno u nizu predavanja planirano tokom proleća, a za prvu temu odabrane su 5G tehnologije. Zašto je odabrana baš ova tema i u čemu se ogleda njena aktuelnost i značaj, objašnjava sam predavač.

"5G je peta generacija bežičnih mobilnih komunikacionih tehnologija, koja pripada uz 2G GSM, 3G UMTS, i 4G LTE familije standarda. Ona je namenjena da poveća brzine prenosa podataka i time zadovolji postojeće servise, poput pristupa internetu i omogući razvoj novih aplikacija i servisa, poput onih koji omogučavaju dalju industrijsku automatizaciju (engl. Industrial IoT), kao i umrežena vozila i visokointegrisane transportne sisteme. Brzine prenosa prelaze 1 giga-bit u sekundi, sa kašnjenjima ispod jedne milisekunde i pouzdanostima koje prevazilaze 99.999%. Ovakve performanse 5G su, pre svega, omogućene primenom velikog broja aktivnih antena (engl. Massive MIMO) i upotrebom visokofrekvencijskih opsega, milimetarskih radio talasa (engl. mmWave, 20 do 60 GHz )", opisuje prof. dr Dragan Samardžija.

On dodaje da, pored veće brzine podataka, ove tehničke karakteristike omogućavaju umreženost raznorodnih senzora, robota, letilica i vozila. Na primer, 5G omogućava daljinsko upravljanje vozilima poput autonomnih autobusa u slučaju problema i kvarova. Infrastrukturne kamere, kamere i lidari na individualnim vozilima razmenjuju podatke putem 5G, pomažu izbegavanju sudara i, pre svega, ostvaruju zaštitu pešaka i biciklista u gustim gradskim sredinama.

Prema njegovim rečima, očekuje se primena 5G u zdravstvenim aplikacijama poput umreženih ambulantnih vozila, gde specijalista na daljinu može da pruži pomoć bolesniku na terenu. Takođe, izvesna je buduća primena u modernim poljoprivrednim sistemima, gde umrežena radna vozila na poljima dobijaju najnovije informacije i pristup bazama podataka za najefikasniju obradu zemljišta, ciljnu eliminaciju korova i štetočina, sa minimalnim negativnim uticajem na životnu sredinu.

Sve ove aplikacije su od direktnog značaja za naše studente u njihovim budućim komercijalnim projektima koji imaju izuzetan potencijal za dalje proširenje.

Ovo onlajn predavanje održano je preko Vebeks (WebEx) platforme, jednog od najpoznatijih servisa za video-konferenciju. Mogućnost održavanja nastave i na ovaj način, onlajn, koju je Odsek RT-RK iskoristio kako bi studentima priuštio aktivnost kroz koju dalje razvijaju svoja znanja iz najatraktivnijih tehnologija današnjice, svakako predstavlja veliku prednost u periodu kada su potencijali svima ograničeni i prihvaćena je kao izazov koji je uspešno savladan.