You are here

Novi predmet na Odseku – Digitalna obrada slike i videa u autonomnim vozilima

12.11.2019 - 12:30
Galerija

Softver u automobilskoj industriji je veoma aktuelna tema, kako u industrijskim, tako i u akademskim krugovima. Prepoznavši veliku potrebu za obrazovanjem inženjera za rad u ovoj oblasti, Odsek RT-RK uvodi nove predmete koji su usko vezani za ovu vrstu softvera.

Studenti master studija na petoj godini sada imaju mogućnost da pohađaju kurs Digitalna obrada slike i videa u autonomnim vozilima (DOSiVuAV), koji predaje prof. dr Mario Vranješ sa Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) iz Osijeka, a asistenti na ovom predmetu su Marko Gostović i Uroš Živković.

Na ovom kursu studenti će se upoznati sa kamerama koje se koriste u automobilima, sa osnovnim karakteristikama ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sistema zasnovanih na obradi slike, te osnovnim i naprednim tehnikama digitalne obrade slike i videa s ciljem izrade ADAS algoritama koji pomažu vozaču pri vožnji. 

Ideja je obučiti studente da obrade signal slike dobijen sa kamera na vozilu. Današnja moderna vozila imaju ugrađene kamere na raznim mestima u automobilu, za snimanje okoline vozila, te za snimanje samog vozača, odnosno njegove prisutnosti. Cilj je naučiti ih kako obradom slika dobijenih sa tih kamera doći do određenih ispravnih radnji koje vozilo treba sprovesti. Ukoliko pričamo o algoritmu koji treba zadržati vozilo u voznoj traci, onda treba prepoznati svoju voznu traku, njene linije, odrediti gde je vozilo i detektovati kad je vozilo počelo prelaziti u drugu traku. Za sprečavanje kolizije sa vozilom ispred, potrebno je ustanoviti da li se radi o približavanju vozilu i proceniti da li treba zakočiti, stati ili zaobići vozilo. Dakle, cilj je doći do realizacije naprednih algoritama obrade slike korištenjem isključivo signala sa kamere“, objasnio je prof. dr Vranješ čime se bavi novi predmet na Odseku.

Predmet se izvodi u obliku blok nastave i trajaće četiri nedelje koje su podeljene na teorijsku nastavu, laboratorijske vežbe i praktični deo. Tokom dve nedelje teorijske nastave studenti će se upoznati sa sistemima kamera na vozilu. Nakon što nauče kako se prikupljaju slike, koje su bitne stvari za ovaj proces, i teorijski obrade sve što je neophodno, studenti prelaze na laboratorijske vežbe, koje traju nedelju dana. Na vežbama će naučiti kako da implementiraju algoritme na realnim platformama koje se danas koriste u automobilskoj industriji. Nakon toga studenti će dobiti projektni zadatak, koji je sinteza svega onoga što su radili na predavanjima i laboratorijskim vežbama.

Prema rečima prof. dr Marija Vranješa, nastavno osoblje sa RT-RK odseka ima mnogo više dodira sa automobilskom industrijom i njihovo dragoceno iskustvo značilo mu je za pripremu laboratorijskih vežbi, dok su teorijski deo predmeta i materijali za predavanja uglavnom razvijani na fakultetu u Osijeku.

Kako je kurs Digitalna obrada slike i videa u autonomnim vozilima već u toku, prof. dr Vranješ podelio je sa nama jedan deo onoga što studenti imaju priliku da čuju na predavanjima. 

”Nedavno smo se bavili algoritmima koji prate vozača u automobilu. Kada vozilo nije potpuno autonomno, već je vozač taj koji upravlja automobilom, cilj ovih algoritama je da isprati stanje vozača, da proceni da li je umoran i dovoljno fokusiran na vožnju. Prati se da li vozač gleda napred, da li su mu oči otvorene, da li gleda levo ili desno duže od nekog predefinisanog perioda i slično. Algoritam prati stanje vozača i ne dozvoljava mu da zaspi. Procena algoritma da vozač nije dovoljno odmoran za vožnju može izdati komandu za zaustavljanje vozila”, objašnjava nam neke od tema koje pokriva kurs prof. dr Vranješ.

Studenti na ovom predmetu koriste najsavremeniju opremu koja je nabavljena zahvaljujući prekograničnom projektu DRIVE, koji zajednički realizuju Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i FERIT iz Osijeka. U okviru ovog projekta na oba fakulteta uvedeni su kursevi koji se bave tematikom softvera u automobilskoj industriji, a jedan od njih je upravo Digitalna obrada slike i videa u autonomnim vozilima. Najvažniji doprinos ovog projekta je upravo taj što je uspeo da omogući kupovinu adekvatne opreme za realizovanje znanja stečenih na ovim predmetima i samim tim uspeo da napravi spregu između industrije i nauke. Na ovaj način profesori su u mogućnosti da studentima predaju ono što će sutra moći da primene u radu u automobilskoj industriji. Takođe, studenti koji se odluče da rade master rad iz ovog predmeta imaju mogućnost da učestvuju i prezentuju svoj rad na nekoj od naučnih konferencija, poput ICCE Berlin i mnogih drugih na kojima RT-RK odsek redovno učestvuje.

Profesor je na kraju razgovora dodao da među studentima vlada veliko interesovanje za ovaj predmet, da su aktivni na predavanjima i da pokazuju veliku zainteresovanost za sve teme koje se tiču autonomne vožnje i softvera u automobilskoj industriji.