You are here

Delegacija Univerziteta ECNU iz Kine u poseti Odseku RT-RK

19.03.2020 - 11:00
Galerija

Fakultetu tehničkih nauka (FTN), početkom decembra 2019. godine ugostio je delegaciju Univerziteta ECNU (East China Normal University) iz Šangaja (Kina). Pored radne posete Odseku RT-RK, delegacija je obišla i Institut RT-RK, a održani su i zajednički zvanični sastanci na FTN, u Konfučijevom centru na Filozofskom fakultetu i u kancelariji za inicijativu „Pojas i put“ na Univerzitetu u Novom Sadu.

Osnovni cilj ove posete bilo je ojačavanje međusobne saradnje, a kroz rad u zajedničkoj radionici na temu „Softver od poverenja“ (eng. „Trustworthy Software“), koja je održana 3. i 4. decembra, kao i kroz pripreme za buduće aplikacije za zajedničke projekte pod kišobranom „Pojas i put“ (eng. “the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road”).

Tročlanu delegaciju činili su Min Zhang, prodekan SEI (Software Engineering Institute) na ECNU i vanredni profesor, Weikai Miao, direktor departmana ESS (Embedded Software and Systems) na SEI i vanredni prof.esor i Huibiao Zhu, redovni profesor sa departmana SS (Software Science), a poseta je trajala tri dana.

SEI na ECNU, čija delegacija nam je bila u gostima, jedna je od najjačih škola softverskog inženjeringa u Kini, pa i u svetu, posebno u oblasti formalne verifikacije konkurentnih i distribuiranih sistema. Dekan SEI, Prof. Jifeng, blizak je saradnik profesora Sir Antony Hoare-a (tvorca čuvenog formalizma Communication Sequential Processes – CSP, algoritma Qicksort, itd.), sa kojim je u periodu 1984. do 1998. godine, na Univerzitetu Oksford (Engleska), razvio objedinjene teorije programiranja – UTP (Unified Theories of Programming). Najbliži saradnik profesora Jifeng He na ECNU SEI je profesor Huibio Zhu, koji je doktorirao u Engleskoj.

Prvi kontakt istraživačke grupe dva kineska profesora, Jifeng He-a, Huibiao Zhu-a sa Odsekom RT-RK uspostavljen je još 2012. godine, na konferenciji u Novom Sadu. Zajednička saradnja u oblasti formalne verifikacije Python softverske transakcione memorije (PSTM) započeta je četiri godine kasnije, u proleće 2016. godine. To istraživanje, koje je i dalje aktuelno, do sada je rezultovalo u nekoliko radova na jakim međunarodnim konferencijama i jednom radu u M21 časopisu „Journal of Systems and Software“, Elsevier, koji je pred objavljivanjem. U istraživanjima u vezi PSTM sa Odseka RT-RK i FTN učestvuju: prof.dr Miroslav Popović, prof.dr Silvia Gilezan, prof.dr Ilija Bašičević, dr Branislav Kordić i doktorski student Marko Popović.

Tokom posete kolega iz Kine, glavnu aktivnost predstavljala je radionica na temu „Softver od poverenja“ (eng. „Trustworthy Software“), koja je bila organizovana kroz niz interaktivnih prezentacija sa pitanjima i diskusijom, u dve sesije. U prvoj sesiji, prezentacija profesora Huibiao Zhu-a obradila je temu teorijskih i praktičnih aspekata povezivanja operacione i algebarske semantike za jezik MDSEL (jezik sličan VHDL/Verilog). Potom je usledila prezentacija profesora Miroslava Popovića, koja je sadržala pregled aktuelnih istraživanja u vezi sa distribuirane i lokalne PSTM – (D)PTSM, dok je prezentacija profesora Min Zhang-a bila o efikasnosti osnovnog računanja za SMT formule (Satisfiability Modulo Theories) i njegovih primena. Asistent Branislav Kordić priredio nam je prezentaciju na temu formalne verifikacije i primene PSTM, a profesor Weikai Miao govorio je o formalnom inženjerskom pristupu modeilranju i analizi zahteva za ugrađeni upravljački softver. Doktorski student Marko Popović posvetio se predstavljanju druge verzije distribuirane PSTM (DPSTM v2), zasnovane na replikaciji podataka, a doc.dr Bogdan Pavković izneo je teze o automobilskom softveru.

U drugoj sesiji usledila je prezentacija prof.dr Silvie Gilezan, koja je govorila o pristupu formalnoj verifikaciji dubokih neuralnih mreža – DNNs (Deep Neural Networks), a za njom i prezentacija prof.dr Dragana Kukolja, o nekim slučajevima primene mašinskog učenja. Zatim je prof.dr Ilija Bašičević prezentovao najnovije informacije o detekciji distribuiranih napada radi ometanja mrežnih usluga – DDoS (Distributed Denial of Services), nakon čega je doc.dr Miodrag Đukić sa prisutnima podelio informacije o pristupu zaštite mobilnih OS. Prezentacija doc.dr Marije Antić govorila je o internet stvarima – IoT (Internet of Things) i pametnim kućama, dok se asistent Miloš Subotić posvetio verifikaciji u industriji poluprovodnika.

U radu radionice učestvovali su i prof.dr Ivan Kaštelan, doc.dr Vladimir Marinković, asistent Dejan Bokan i doktorske studentkinje Sandra Ivanović i Milica Matić.

Na samom kraju radionice, učesnici su razmatrali u kakvim oblicima i aktivnostima se može ogledati buduća saradnja, te je odlučeno da se u budućnosti formira jedna zajednička laboratorija u kojoj će se nastaviti i obogatiti buduća zajednička istraživanja, a najverovatnije u oblasti IoT.