You are here

Akademska mobilnost: MSc Nives Kaprocki na Politehničkom institutu u Portu

22.07.2019 - 13:15
Galerija

Doktorantkinja i asistentkinja na RT-RK odseku, MSc Nives Kaprocki, je početkom juna boravila na Politehničkom institutu u Portu, gde je prošla kroz petodnevni trening za osoblje u okviru programa Erasmus+ ICM (International Credit Mobility).

Kako se Kaprocki bavi istraživanjima vezanim za duboko učenje i mašinsko učenje u automobilskoj industriji, i vodi studentski istraživački projekat Catch 45 sa temom primene veštačke inteligencije u automobilskoj industriji, motivacija za prijavljivanje na ovaj program joj je bilo sticanje novih znanja iz ove oblasti. Tokom treninga, imala je prilike da boravi u dva istraživačka centra, Laboratoriji za autonomne sisteme (LSA - Laboratory of Autonomous Systems) i Razvojnom centru za sisteme zasnovane na računaru i za rad u realnom vremenu (CISTER -Research Centre in Real-Time and Embedded Computing Systems), gde se upoznala sa njihovim radom.

S obzirom na geografski položaj Portugala, veliki broj projekata, kojima se stručnjaci u Laboratoriji za autonomne sisteme bave, tiču se okeana. Za Kaprocki je ovde bilo interesantno upoznati se sa izazovima koje ovaj tip istraživanja postavlja pred kolege iz Porta, jer su to projekti kakvih u našoj zemlji nema. Međutim, ona dodaje da, iako se njihovi projekti po temi razlikuju od onih u Srbiji, sličnost postoji u pogledu tehnologije kojom se i jedni i drugi služe, kao što su, na primer, senzori i kamere za posmatranje i snimanje okruženja.

Što se tiče Centra za sisteme zasnovane na računaru i za rad u realnom vremenu, Kaprocki objašnjava da su ovde u fokusu gotovo identične teme kojima se ona i njeni saradnici bave na Odseku RT-RK. „ Istim temama se bave kao i mi, i pozitivno su se iznenadili kada su čuli sa čim mi radimo. Takođe, i oni imaju blisku vezu sa industrijom i projekte koji imaju praktičnu primenu. Učestvuju i u dosta evropskih projekata i zanimalo ih je da vide šta mi radimo.

Kao jedan od osnovnih ciljeva ovakvih programa, Kaprocki navodi ostvarivanje kontakata i stvaranje baze za eventuanu kasniju saradnju. Mnogo mogućnosti za razmenu znanja bilo je kako kroz predavanja koja su domaćini organizovali tako i kroz direktnu komunikaciju i diskusiju. Osim što se upoznala sa njihovim radom, imala je i priliku da domaćinima iz Porta predstavi čime se ona i njene kolege bave na Odseku RT-RK, pa je održala predavanje u vezi sa projektom na kojem trenutno radi, na temu „Duboko učenje i mašinska vizija u automobilskoj industriji“. Takođe, razgovarali su i o konferencijama koje Institut RT-RK organizuje u Novom Sadu i Berlinu, a na kojima bi kolege iz Porta u budućnosti mogli da se predstave.

Sabirajući utiske, Kaprocki navodi da, iako je program trajao samo pet dana, prilike za razmenu iskustava i diskusiju je bilo mnogo. Upoređujući prilike u dve zemlje, ona primećuje da je osnovna razlika u tome što je akademska saradnja Portugala sa drugim državama znatno razvijenija nego što je to slučaj kod Srbije. „Što se tiče našeg i njihovog internog rada, to je sve slično, ne zaostajemo za njima, ali komunikacija sa inostranstvom u akademskom smislu je nešto što mi još treba da poboljšamo, zaključila je Kaprocki. Dodala je i da se fakultet trudi da tu komunikaciju podstakne kroz projekte i razmene, kako studenata tako i osoblja, ali i da ovu saradnju treba još intenzivnije razvijati.

Članak Politehničkog instituta u Portu o našoj Nives možete pročitati na:

https://www.isep.ipp.pt/New/ViewNew/6042