You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Milan Bjelica
vanredni profesor
Telefon: 
4801 204
Email: 
milan.bjelica@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn

Biografija

Dr Milan Z. Bjelica rođen je 1985. godine u Zrenjaninu. Osnovne i master studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, 2008. godine. Naziv odbranjene master teze je „Realizacija sistema za automatizaciju domaćinstva sa grafičkom korisničkom spregom na TV prijemniku“. 2013. godine brani svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Metode realizacije kontekstualnih platformi i kontekstualnih korisničkih sprega za primene u uređajima potrošačke elektronike“, na Univerzitetu u Novom Sadu, čime stiče naziv doktora nauka. Za vreme studija delove svojih istraživanja realizuje u saradnji sa kompanijama philips, Holandija i Control4, SAD, kao i sa univerzitetom Sheffield Hallam, Velika Britanija. U okviru istraživanja provodi tri meseca kao stručni konsultant u kompaniji Control4, Salt Lake City, USA.

Dr Milan Z. Bjelica je zaposlen u zvanju docenta na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, gde aktivno učestvuje u izvođenju nastave na predmetima „Programska podrška u digitalnoj televiziji i obradi slike 1 i 2“, gde prenosi teoretska i praktična znanja na nove generacije studenata. Rezultati istraživačkih projekata dr Bjelice integrisani su, u vidu proizvoda, u više komercijalnih proizvoda, uključujući TR-069 podsistem set-top boks uređaja za operatera Bouygues Telecom iz Francuske, uslužni sistem „u oblaku“ za multimedijalni uređaj kompanije Schweiger iz Nemačke, kao i celokupan softverski stek za inteligentne kontrolere za kompaniju philips. Dr Bjelica je aktivno uključen u komercijalizaciju rezultata na najvećim svetskim sajmovima tehnike i potrošačke elektronike (IFA, IBC, CES).

Dr Bjelica je autor preko stotinu stručnih i naučnih radova, i to 11 u međunarodnim časopisima (od toga 6 na SCI listi) i deset patenata. Dobitnik je nagrade „Special Merit Award“ za saopštenje na konferenciji potrošačke elektronike u Las Vegasu, 2013. godine. Na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu proglašen je za najboljeg mladog istraživača u 2014. godini. Aktivan je član međunarodnog udruženja IEEE, i društva za potrošačku elektroniku (IEEE Consumer Electronics Society), gde je glavni urednik programa naučne konferencije IEEE ICCE Berlin 2015. u Berlinu, Nemačka.