You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Dragan Kukolj
redovni profesor
Telefon: 
4801 257
Email: 
dragan.kukolj@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn

Biografija

Dr Dragan Kukolj je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka (Katedra za računarsku tehniku i računarske komunikacije). Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 1982, 1988 i 1993 godine, respektivno. U okviru nastavnih delatnosti predavao je predmete: “Algoritmi i arhitektura DSP“,“Ekspertni sistemi u upravljanju sistemima", "Sistemi automatskog upravljanja" i "Upravljanje velikim sistemima".
Autor je pet knjige i preko 200 stručnih i naučnih radova. Da sada je učestvovao u radu na preko dvadeset naučnih projekata međunarodnog, saveznog ili pokrajinskog ranga. Oblasti stručnog i istraživačkog delovanja su multimedia sistemi kao i tehnike veštačke inteligencije (neuronske mreže, sistemi sa fuzzy logikom, ekspertni sistemi) i njihova primena u upravljanju složenim sistemima, prepoznavanju oblika i obradi signala.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

IEEE Senior member (Computational Intelligence Soc. & Systems Man Cybernetics Soc.)

Nacionalne asocijacije: SAUM, SYMOPIS, YUNG i GAS

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru