You are here

Osnovne informacije

MSc Vladimir Stanivuk
Telefon: 
4801 230
Email: 
vladimir.stanivuk@rt-rk.com
LinkedIn

Biografija

Vladimir Stanivuk je rođen u Novom Sadu 14.02.1987. godine. Srednju elektrotehničku školu "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu, završio je 2006. godine. Iste godine upisuje se na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu na odsek za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Osnovne akadameske i master studije na usmerenju telekomunikacioni sistemi završio je 2010. i 2012. godine, respektivno.

Septembra 2012. godine, zapošlajva se na Fakultet tehničkih nauka na "Enhanced Multicarrier Techniques for Professional Ad-Hoc and Cell-Based Communications - EMPhAtiC " FP7 projektu evropske unije. Tokom rada na projektu bavi se pročavanjem bežičnih višeantenskih sistema(MIMO) kao i uklanjanjem intersimbolske interfenercije u MIMO sistemima.

Aprila 2014. godine počinje sa radom u institutu RT-RK. Tokom rada u institutu bavi se proučavanjem automotive protokola, FlexRay i CAN, kao i implementacijom i adaptacijom uređaja i alata koji podržavaju pomenute protokole. Krajem 2016. godine postaje asistent na predmetu "Računarske mreže, magistrale i protokoli u automobilu" gde svoja praktična i teorijska znanja stečena tokom rada u inistitutu RT-RK prenosi studentima.

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
 
Pon Uto Sre Čet Pet