You are here

Osnovne informacije

MSc Goran Stupar
Telefon: 
4801 211
Email: 
goran.stupar@rt-rk.com
LinkedIn

Biografija

Stupar Goran je rođen 10.05.1991. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek Elektrotehnika i računarstvo započeo je 2010. godine a osnovne akademske studije završio 2014. godine sa prosekom 9.05 (devet i 5/100).

Diplomski rad, pod nazivom “Realizacija GWT klijentske aplikacije za rukovanje servisom u cloud okruženju za prikupljanje, analizu i preporuku multimedijalnog sadržaja” odbranio je u junu 2014, i bio ocenjen ocenom 10 (deset).

Master studije na temu "Optimizacija performansi i rukovanje resursima u softveru 3D grafičkog interfejsa za hibridni digitalni TV uređaj" završava 2015. sa ocenom 10 (deset).

Bio je stipendista naučno-istraživačkog instituta RT-RK od 2012. godine a od 2014. je zaposlen na institutu kao inženjer.

Na domaćim i stranim konferencijama objavio je 4 naučna rada.

 

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru