You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
PuRAS - Procesi u razvoju automobilskog softvera
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
IX

Opis

Procesi u Razvoju Automobilskog Softvera

Upoznavanje sa procesom i metodologijom projektovanja i razvoja softvera u automobilskoj industriji, koristeći konvencionalni i agilni pristup.

Predmet obuhvata:

 • Upoznavanje sa aktuelnim trendovima u razvoju automobilskog softvera.
 • Osnove Esencijalnih Sistema u Automobilu:
 • Kontrolni sistemi otvorene-petlje i zatvorene-petlje
 • Diskretni sistemi
 • Ugrađeni sistemi
 • Sistemi u realnom vremenu
 • Distribuirani i umreženi sistemi
 • Pouzdanost, bezbednost, nadgledanje i dijagnostika sistema
 • Procesi u Razvoju Automobilskog softvera – Sistemski i softverski inženjering (V - Model):
 • Arhitektura softvera: Pregled i dokumentacija
 • Analiza korisničkih zahteva i specifikacija arhitekture logičkog sistema
 • Analiza arhitekture logičkog sistema i specifikacija arhitekture tehničkog sistema
 • Specifikacija softverske arhitekture i funkcija – AUTOSAR (Classic and Adaptive)
 • Integracija i strategije testiranja – MIL, SIL i HIL
 • ROS (Robot Operativni Sistem) – Platforma za rapidno prototipisanje
 • Upravljanje procesima u razvoju automobilskog softvera:
 • Scaled Agile software development (LeSS, SAFe)
 • ISO 15504 / Automotive SPICE
 • ISO 26262 / Funkcionalna bezbednost u vozilima (Functional Safety in Road Vehicles)
 • Praktičan rad u laboraoriji pružiće studentima priliku da se upoznaju sa ROS (Robot Operativnim Sistemom) i Autoware platformom za rapidno prototipisanje namenjenih razvoju autonomnih vozila.

Stečena znanja u oblastima:

 • Razumevanje aktuelnih trendova u razvoju automobilskog softvera
 • Arhitekture u razvoju softvera u automobilskoj industriji (AUTOSAR Classic i Adaptive)
 • ROS platforma za ubrzano prototipisanje (rapid prototyping)
 • Teorijska znanja iz oblasti projektovanja i razvoja sistemskog i softverskog inženjeringa, koristeći klasičan V-model
 • Testiranje i integracija softvera i Sistema
 • Koncept čistog koda (TDD, Continual Integration, …)
 • Upravljanje procesom razvoja kompleksa softverskih proizvoda korišći skalirani agilni okvir (LeSS, SAFe)
 • Standardi SPICE i ISO26262

Primena u oblastima:

 • Softver za automobilsku industriju
 • Razvoj kompleksnih softverskih proizvoda
 • Softverski alati
Konsultacije: Doc. dr Momčilo Krunić
 
Pon Uto Sre Čet Pet