You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
OSuRV – Operativni sistemi za rad u realnom vremenu
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
V
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
3+3

Opis

Predmet obuhvata:

Projektovanje operativnih sistema za rad u realnom vremenu (RTOS): rukovanje resursima (procesorom, memorijom i ulaz-izlazom) i metodologija realnog vremena. Primeri OS za rad u realnom vremenu.

Jedinačno (unit) testiranje i razvoj softvera vođen testiranjem. Razvoj sistemskog softvera sa tredovima i Linux drajverima. Razvoj multitaskinga. Praktična provera stečenih znanja na poznatim problemima i 4-jezgarnoj platformi Raspberry Pi 2. Direktna primena kombinacije stečenih znanja na zanimljivim projektima sa Raspberry Pi 2 platformom.

Konsultacije: Prof. dr Miroslav Popović
Pon Uto Sre Čet Pet
  11:00-12:00      
NTP-502
Konsultacije: dr Miloš Subotić
Potrebno je poslati mail radi ugovaranja preciznog termina. Okvirno vreme za konsultacije:
Pon Uto Sre Čet Pet
10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00
Moguće je po potrebi i hitnosti organizovati konsultacije i u drugim terminima i mestima. Lokacija: NTP510

OSuRV, šk. 2023/2024 INFORMACIJA ZA STUDENTE

Predmet:
Operativni sistemi za rad u realnom vremenu
Fond: 3+3 (predavanja + laboratorijske vežbe)
Nastavnik: dr Miroslav Popović, red. prof. miroslav.popovic@rt-rk.uns.ac.rs
Assistent: Miloš Subotić milos.subotic@rt-rk.uns.ac.rs

Literatura:

 • Кnjiga Operativni sistemi za rad u realnom vremenu, FTN Izdavaštvo, Udžbenik br. 1008.
 • Materijal (prezentacije, pripreme za vežbe, itd.) na sajtu Odseka www.rt-rk.uns.ac.rs 

Cilj:
Osposobljavanje studenata za projektovanje i programiranje sistemskog softvera za rad u realnom vremenu, sa akcentom na operativne sisteme za rad u realnom vremenu.

Oblici nastave:
Predavanja pokrivaju Кnjigu.
Vežbe su organizovane u 13 termina u laboratoriji. U svim terminima se stiču bodovi. Za prvih 8 termina postoje odgovarajući materijal na sajtu Odseka, koji student treba unapred da prouči. U treminima poslednje 5 vežbe, studenti izrađuju predmetne projekate, u grupama od 3 ili 2 studenta, ili pojedinačno. U poslednjem terminu izrade projekta, student donosi i brani predmetni projekat.

Načini provere znanja:

 • 30% poena za laboratorijske vežbe (prvih 8 termina u laboratoriji)
 • 40% za predmetni projekat (poslednja 5 termina u laboatoriji)
 • 30% poena za ispit iz teorije

Napomene uz načine provere znanja:

 1. Predispitne obaveze nose 70% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra.
 2. Minimalno se mora realizovati 35 bodova iz predispinih obaveza, 15 bodova na ispitu, i u zbiru 51 bod.

Detalji u vezi provere znanja:

 1. Nastavnik može da nagradi znanje na kvizu na predavanjima sa +.
 2. Asistent može da nagradi angažovanost u laboratoriji sa +.
 3. Laboratorijske vežbe se ocenjuju ocenama od A do E (A – sve radi, B – delimično radi, C – prevodi se, D – delimično isprogramirano, E – student neaktivan ili odsutan).
 4. U slučaju bolesti, vežba može da se brani u terminima nadoknade, koji će se organizovati po potrebi.
 5. Ispit iz teorije je po pravilu pismeni. Odgovara se po pravilu na 10 pitanja.

Konsultacije sa nastavnikom i asistentima:
U principu treba što je moguće više korisiti redovne termine nastave. Izuzetno, po potrebi student se javlja nastavniku/asistentu e-mejlom sa konkretnim pitanjem ili sa predlogom termina kada bi želeo da dođe na usmene konsultacije. Nastavnik/asistent po potrebi predlaže drugi termin. E-mejl adrese svih sa Кatedre su oblika: ime.prezime@rt-rk.com.

U Novom Sadu,
05.09.2023.god.

Predmetni nastavnik,
dr Miroslav Popović,
red. prof. FTN, Kat. za računarsku tehniku