You are here

Predstavljanje predmeta na Odseku: AutoSAR i AutoMag

23.12.2019 - 09:45
Galerija

Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije uveo je master program za automobilsku industriju školske 2016/2017. godine. U našem obrazovnom sistemu do tada nije postojalo ovakvo usmerenje, pa su Fakultet tehničkih nauka i RT-RK odsek postali pioniri u uvođenju automobilskih predmeta za obrazovanje mladih inženjera.

Uvođenjem novog master programa uvedeni su i predmeti koji su usko vezani za pomenutu oblast. Predmete koje imamo priliku da predstavimo studenti slušaju u VIII, odnosno IX semestru, a u pitanju su AutoSAR (Arhitekture i metode projektovanja bezbednosno kritičnog softvera u automobilskoj industriji – vodi se pod predmetom Projektovanje sistema zasnovanih na računaru) i AutoMag (Računarske mreže, magistrale i protokoli u automobilu).

AutoSAR

Predmet AutoSAR uveden je na RT-RK odsek prošle godine, a predaje ga doc. dr Bogdan Pavković. U pitanju je blok nastava, koja traje četiri nedelje - dve nedelje posvećene su AutoSar standardu, a dve nedelje ISO 26262 standardu. Vežbe se organizuju paralelno sa predavanjima, a asistenti na ovom predmetu su MSc Branislav Kordić i Dragan Marjanović.

Prema rečima doc. dr Bogdana Pavkovića, suština AutoSAR predmeta nije samo AutoSAR standard već projektovanje i realizacija čitavog softverskog steka za jednu modernu elektronsku jedinicu.

Predmet se fokusira na projektovanje, realizaciju i na metodologiju koju standard propisuje. Kao produžena ruka AutoSAR standarda je standard ISO 26262. On od softvera, koji je pisan po nekoj metodologiji, pokušava da, u paraleli, napravi softver koji je funkcionalno bezbedan. ISO 26262 standard nudi metodologiju, ali nudi i konkretne korake kako bi softver bio funkcionalno bezbedan. To znači da se na početku svakog procesa ustanovljava ASIL nivo (QM, A, B, C, D) koje određuje nivo rizika koji taj modul nosi sa sobom. (npr. otkaz ASIL D komponente može imati fatalne ishode po ljudski život dok QM ne nosi nikakav rizik)

”Razmatramo aspekte kako sistem, ukoliko dođe do otkaza utiče na bezbednost svih učesnika u saobraćaju kao i dodatne mehanizme kako bi se povrede sprečile. Situaciju koju često izvodimo na vežbama je ona kada otkaže sistem za električno zaključavanje volana, odnosno šta se dešava ukoliko se zaključa onda kada to ne želimo, to jest, u toku vožnje a posebno prilikom veće brzine. Bitni aspekti koji se uzimaju pri određivanju ASIL nivoa jesu ozbiljnost eventualnih povreda ljudi prilikom otkaza, verovatnoća i učestanost pojavljivanja samih otkaza, ali isto tako koliko sami vozači mogu da upravljaju vozilom prilikom otkaza“, objašnjava doc. dr Pavković kojim temama se bave na vežbama na AutoSAR-u.

Predmet je nastao kao logičan spoj dva standarda i prati ono što se dešava u praksi, odnosno industriji. Kako je uveden prošle godine, ove godine studente očekuju značajna poboljšanja u smislu sistematizacije gradiva, jer dosta truda je uloženo da se AutoSar i ISO 26262 standard spoje u jednu celinu. Takođe, na praktičnim vežbama će se više pažnje posvetiti ISO standardu, nego što je to bio slučaj prošle godine jer su vežbe obogaćene gradivom vezanim za pokrivenost koda, testiranje i usklađenost sa MISRA standardom za pisanje koda.

AutoMag

Kada je reč o predmetu AutoMag, njega studenti slušaju u IX semestru. Profesor je takođe doc. dr Bogdan Pavković, a asistent je MSc Slobodan Račanović. Predmet počinje rekapitulacijom gradiva, odnosno postavljenjem temelja za nova znanja. Na uvodnim predavanjima studenti se podsećaju terminologije i tehnologije koja će im biti neophodna za ovaj predmet, a koju su imali prilike da uče na prethodnim godinama studija. Predmet je organizovan kao blok nastava i traje četiri nedelje. Tokom tri nedelje postoji učešljan sistem predavanja i vežbi, gde se određena tema prvo teorijski obradi a zatim odmah te nedelje se ta oblast obrađuje i na vežbama kroz praktične primere.

”Predmet pokušava da sintetizuje sve tehnologije koje se trenutno koriste u automobilu i njihove međusobne odnose. Izučavamo LIN, čija je namena komunikacija male brzine između jednostavnih komponenti, kao što su retrovizori ili sedišta. To su funkcionalnosti niske kompleksnosti i one su locirane na najnižem sloju mreže na nekoliko nivoa hijerarhije. Zatim, na drugom sloju radimo CAN, koji je najdugovečnija i najzrelija tehnologija sa najširom primenom. Ona povezuje elektronske kontrolne jedinice, i omogućava razmenu informacija između distribuiranih aplikacija (npr. merenje i kontrola motora). Pojavom novih protokola radimo i FlexRay, koji uvodi deterministički pristup u komunikaciji, odnosno garancije da će neki paket stići na vreme i da će biti isporučen. Ovakav vid komunikacije je neophodan za kritične kontrolne putanje u automobilu (npr. kočenje i upravljanje preko žice). Porastom zahteva za propusnom moći i uvođenjem kamera i lidara u sisteme za naprednu pomoć vozaču, uvodi se i modifikovana verzija Eterneta, poznate tehnologije prilagođene novim kritičnim zahtevima iz perspektive autopilota i samohodnih automobila. Predmet prolazi kroz svaku od navedenih tehnologija a na kraju se pokriva i jos neko vreme aktuelan protokol MOST, koji služi za multimediju u automobilu“, doc dr Bogdan Pavković govori o tome čime se studenti bave na predmetu AutoMag.

Kako se predmet izvodi od 2016/2017. godine, pitali smo doc dr Pavkovića o promenama na ovom predmetu koje su se desile u prethodnim godinama.

”Ovo je četvrti put da izvodimo predmet i on je do sada doživeo pravu evoluciju. Krenuo je sa raspoloživim sredstvima, teorijski smo krenuli dobro i široko, ali vežbe nisu bile izvođene na tako visokom nivou. Krenuli smo od Raspberry Pi i Carberry pločice, ali zahvaljujući IPA DRIVE projektu uspeli smo da dobijemo profesionalnu industrijsku opremu i licence za alate. Uspeli smo, od prve godine izvođenja predmeta  pa do ove godine, da napravimo potpunu tranziciju na profesionalnu opremu koja se identično koristi sirom automobilske industrije. Imamo 24 mesta gde studenti mogu da rade sa profesionalnim uređajima i alatima. Paralelno sa evolucijom u opremi, radili smo i na evoluciji u tematici. Iz početka smo više naginjali hardverskim temama, ali sada smo prešli na više slojeve, jer smo primetili da je u takva vrsta znanja potrebnija industriji. Fokus je prebačen na viši nivo, jer će se studenti prilikom zaposlenja odmah sa tim susretati u dnevnom radu i moći bez dodatnog truda da odgovore novim izazovima“, kaže doc dr Bogdan Pavković. 

Tokom pohađanja predmeta AutoSAR i AutoMag studentima je ostavljena mogućnost da iz ovih oblasti odaberu projekat, koji kasnije mogu razviti u diplomski ili master rad. Prema rečima doc. dr Pavkovića studenti su veoma zainteresovani za ove teme, shvataju njihov značaj i dolaze sa velikom željom da nauče i napreduju jer dosta njih već ima potrebe za sličnim znanjima u sklopu poslovnih obaveza.