You are here

Osnovi računarskih mreža kao uvod u Internet of Things

10.05.2016 - 14:15
Galerija

Internet of Things (IoT), danas sve popularnija oblast, sledeći je veliki korak u razvoju Interneta koji će značajno uticati na čovekov svakodnevni život, kao što je sredinom 90-tih ulazak Interneta u domove izmenio način komunikacije, rada, zabave. IoT obuhvata umrežavanje najrazličitijeg spektra uređaja, koji ne pripadaju tradicionalnom računarskom domenu (odatle naziv Internet stvari). Povezivanjem takvih raznorodnih uređaja, otvaraju se mogućnosti za izgradnju kvalitativno novih sistema, sa novim primenama, kao što su pametni gradovi, pametne mreže i drugo.

Jedan od temelja IoT jeste bežično umrežavanje, koje se izučava na predmetu Osnovi računarskih mreža 2 (ORM2), koji drže prof. dr Ilija Bašičević i dr Marija Antić. Kroz predmet se studenti prilično detaljno upoznaju sa tehnologijom WiFi, koja je danas dominantna za lokalno umrežavanje računara.

Prema rečima dr Marije Antić, predmet ORM2 pokriva osnovne telekomunikacione aspekte uređaja koji su u IoT, odnosno odabrani su oni segmenti koji se zaista sreću u praksi kada je u pitanju IoT.

- Uređaji koji međusobno komuniciraju u nekom prostoru, moraju da komuniciraju koristeći WiFi. Cilj predmeta ORM2 je da studentima pruži potrebnu osnovu iz ove oblasti, pa tako studenti uče o pristupu vajrles medijumu (oblasti koje su pokrivene standardom 802.11 za WiFi), upoznaju se sa formatom poruka koje uređaji razmenjuju, tehnikama modulacije, te karakteristikama bežičnog kanala kroz koji se informacija prenosi – rekla je dr Marija Antić i dodala da predmet pokriva sve ono što se tiče fizičkog kanala, protokola na MAC sloju i tehnika modulacije u tom fizičkom kanalu.

Znanje koje studenti steknu na predmetu ORM2, kako navodi prof. dr Ilija Bašičević, omogućuje im da kasnije mnogo jednostavnije "uđu" u neku drugu tehnologiju bežičnog umrežavanja koja se koristi u datom IoT sistemu (kao što je WiFi HaLow).

- U samom IoT se predviđa korišćenje različitih tehnologija. Koncept našeg predmeta je takav da studenti steknu osnovna znanja koja su zajednička za različite tehnologije što im omogućuje jednostavan prelaz između tehnologija – rekao je prof. dr Ilija Bašičević.

Govoreći dalje o IoT tehnologijama u koje se studenti uvode kroz rad u okviru predmeta ORM2, profesor Bašičević kaže da se IoT zasniva na povezivanju velikog broja senzora i aktuatora, čime se pored ostalog omogućuje prikupljanje niza izmerenih vrednosti sa velikog broja lokacija koje mogu biti i teško dostupne, automatska obrada ovih podataka i reakcija korišćenjem aktuatora.

- Na primer, u poljoprivredi se senzorima mogu pratiti brojni atmosferski parametri i regulisati navodnjavanje, reagovati na požare i slično. IoT omogućuje pomoć čoveku u obavljanju niza svakodnevnih radnji, ali i daje osnove za razvoj medicinskih sistema koji automatski prate stanje niza telesnih parametara, reaguju u slučaju njihove promene, upozoravaju o mogućim posledicama i drugo – rekao je prof. dr Ilija Bašičević.

Po nekim predviđanjima, u bliskoj budućnosti će biti oko 30 miliona uređaja koji čine IoT. Očekivani dalji razvoj IoT sistema ide u pravcu razvoja inteligencije i mogućnosti za samostalan rad ovih sistema, odnosno oni će postajati sve nezavisniji od čovekovog direktnog upravljanja.