You are here

Održana Raspberry Pi letnja škola

20.07.2016 - 09:45
Galerija

Polaznici ovogodišnje Raspberry Pi (RPi) letnje škole, njih dvadesetak, tokom petodnevnog kursa, stekli su osnovna znanja za rad na RPi računaru.

Prema rečima doc. dr Miodraga Đukića, cilj ove letnje škole bio je da se studenti relativno brzo, uz pomoć iskusnih inženjera, upute u rad sa RPi računarom.

- Sve je to moguće uraditi i oslanjanjem na sopstvene snage i obilnu količinu informacija na Internetu, ali kroz letnju školu se osnovno znanje dobija na brži i sistematičniji način – rekao je doc. dr Đukić.

Kako je naveo, polaznici su, pre svega, naučili šta je to RPi, kako je organizovan, kako se ceo sistem podiže i kako se radi na njemu. U drugom delu škole naglasak je bio na spoju RPi ploče sa raznim senzorima, to jest na rukovanju tim senzorima, i integraciji takvog uređaja u jedan širi sistem pametne kuće, koji omogućava upravljanje uređajem posredstvom mobilne aplikacije.

Doc. dr Miodrag Đukić smatra da je uvek dobro da se slobodno vreme utroši za sticanje novog znanja, te da su letnje škole, kao vid dodatne nastave, veoma korisne.

- Meni je posebno drago što je zainteresovanost za školu bila velika, jer to govori da ipak postoji značajan broj mladih koji ulažu u sebe, uprkos današnjem okruženju gde jednostavna i plitka zabava mami na svakom koraku – rekao je doc. dr Miodrag Đukić.

Upravo u želji da nauči nešto novo, za RPi letnju školu se prijavila Ivana Blagojević, od jeseni studentkinja druge godine na E2 smeru. Ivana do sada nije pohađala slične kurseve, pa je pored želje da usvoji nova znanja, koja nisu predviđena redovnim planom i programom za smer na kom studira, želela i da se upozna sa tim čime se bave RT-RK institut i Odsek RT-RK. Rad na RPi platformi bio joj je zanimljiv, pogotovu zbog toga što stečeno znanje može praktično da primeni, te da ga, uz istraživanje na Internetu, dalje samostalno nadograđuje.

Milan Đokić, koji će od jeseni nastaviti školovanje na Odseku RT-RK, za RPi letnju školu se prijavio prevashodno zbog toga što ga interesuje rad na RPI računaru. Istovrememo, za njega je ova letnja škola i dobra prilika da stekne uvodna znanja o RPi račinaru koja će kasnije na predmetima Odseka unaprediti.

Studentkinja treće godine na E2 smeru, Maja Savić, takođe do sada nije pohađala letnju školu ovakvog tipa. RPi letnja škola joj se dopala zbog toga što je imala priliku da radi drukčije programiranje od onog na smeru koji pohađa, odnosno ovde je stekla znanja koja imaju dodirnih tačaka sa hardverom. Kaže da je tokom pet dana dosta toga naučila, premda realna slika ozbiljnog programiranja ne može u potpunosti da se formira za tako kratak period. Maja smatra da letnje škole poput RPi škole, treba i dalje da se organizuju, jer studentima pružaju mogućnost da steknu paletu korisnog znanja. Rad na RPI računaru bio joj je zanimljiv, jer je reč o spravi koja ima praktičnu primenu, odnosno ako zamislite na primer da napravite senzor za temperaturu, jednostavno sednete i napravite.

Pored želje da nauči nešto novo, Stefan Vukanović, student druge godine na E2 smeru, prijavio se za letnju školi i zbog druženja sa kolegama. S obzirom na to da je završio Elektrotehničku školu, Stefan ima određana predznanja u ovoj oblasti, ali je tokom letnje škole naučio i ponešto novo, poput implementacije drajvera za Linux operativni sistem.