You are here

Održana četvrta radionica Nastavno-naučnog veća Odseka RT-RK

01.06.2021 - 11:15
Galerija

Prošlog vikenda održana je četvrta po redu radionica na temu unapređenja rada Odseka RT-RK.

Kolektiv Nastavno-naučnog veća imao je priliku da se upozna sa istorijom najstarije srpske gimnazije, da poseti spomen biblioteku i da u inspirativnom prostoru svečane sale provede ceo radni dan.

U prvom delu dana predstavljeni su rezultati analize koju su profesori predmeta sa 2. i 3. godine sproveli i uporedili sadržaje svojih predmeta sa predmetima sa svetskih univerziteta.

Zaključak je da predmeti sa Odseka RT-RK po sadržaju u mnogome pariraju predmetima sa univerziteta Berkeley, Stanford, MIIT I sl. No, svakako su izneti predlozi za implementaciju konkretnih modela. Ovakva analiza sprovodiće se svake dve godine i ubuduće će uključivati I predmete sa viših godina.

Kako nas je promenljiva epidemiološka situacija u zemlji naučila da moramo biti pripremljeni za različite scenarije rada, u drugom delu dana analiziran je plan organizacije nastave u zimskom semestru. Na osnovu jasno isplaniranih resursa i organizacije, Odsek RT-RK će u zimskom semestru biti pripremljen za sve potencijalne scenarije izvođenja nastave.

Kao deo već ustaljene prakse za kraj radnog dana, radionica je imala gosta predavača – i to profesorku Nevenu Buđevac koja je održala predavanje na temu “Dobar profesor i motivisan student”. Profesorka Buđevac pričala je o refleksivnosti nastavnika, izazovima koji se javljaju u univerzitetskoj nastavi kao i o različitim načinima za podsticanje motivacije kod studenata.