You are here

Iskustvo studentkinje Odseka RT-RK Jasmine Savić tokom praktične izrade diplomskog rada

29.07.2021 - 09:15
Galerija

Jedan od najboljih studenata generacije 2017., Jasmina Savić, među prvima je početkom jula završila sa tromesečnom praktičnom izradom diplomskog rada u saradnji sa Institutom RT-RK.

Danas, svoje sumirane utiske deli sa nama…

Koliko ti je koristila praktična izrada diplomskog rada?

Praktični deo izrade diplomskog rada mi je bio izuzetno značajan. Prošla sam kroz celokupan proces izrade jednog projekta - od čitanja dokumentacije i stručne literature, upoznavanja sa ciljnom platformom, planiranja izrade po fazama, podešavanje okruženja, do same implementacije, prolaska kroz debug proces, provere ispravnosti rešenja i na kraju - izrade tehničke dokumentacije. Kroz ceo taj proces sam dosta proširila svoje znanje iz oblasti svog rada. Na kraju izrade sam bila veoma zadovoljna i srećna jer sam konačno uspela da vidim rezultate jednog projekta koji sam sama izradila koristeći znanje stečeno tokom studija, kao i njegovu konkretnu primenu.

Kako si zadovoljna količinom predznanja sa kojom si pristupila izradi tehničkog dela diplomskog?

Predznanje stečeno tokom studija je, po mom mišljenju, izuzetno bitno. U slučaju mog rada, to su bila znanja iz kurseva OAiS DSP1 i AADSP2. Naravno, svaki inženjer bi neprestano trebalo da teži napretku i usavršavanju, kao i da koristi što više prilika za širenje svog znanja. Predznanje stečeno tokom studija mi je bilo izuzetno dobra osnova za čitanje naučnih radova i stručne literature koja mi je bila potrebna za ostvarenje tehničkog dela diplomskog rada i zahvaljujući tome sam mnogo lakše uspela da razumem problematiku svog zadatka i da ga uspešno rešim.

Da li možeš da mi ukratko opišeš šta je bila tema tvog diplomskog rada?

Tema mog diplomskog rada je bila Dinamička detekcija vrste audio signala na platformi sa ograničenim resursima u realnom vremenu. Ukratko, trebalo je razviti algoritam za klasifikaciju audio signala u jednu od tri klase - govor, muzika ili šum i da se u zavisnosti od vrste signala primeni odgovarajuća obrada, radi poboljšanja doživljaja kod korisnika. Razvijeni algoritam je trebalo implementirati za ciljnu platformu - jedan DSP procesor. Ovo rešenje može naći primenu kod različitih multimedijalnih uređaja potrošače elektronike (npr. AVR uređaji za kućne bioskope, pametni TV uređaji, itd.), a i slična rešenja se koriste kod različitih tehnologija za sisteme kućnih bioskopa, tako da je bilo zanimljivo raditi na nečemu što zaista ima primenu u industriji.

Kako ocenjuješ saradnju sa tehničkim mentorom?

Jedan od odlučujućih faktora da se odlučim za izradu stipendiranog diplomskog rada u saradnji sa RT-RK institutom je upravo bila činjenica da ću na raspolaganju kroz ceo proces izrade rada imati pomoć tehničkog mentora. Znajući da, u bilo kom trenutku u toku izrade, ukoliko imam nekih nedoumica mogu da pitam mentora za pomoć, poštedelo me je stresa. Iako sam se maksimalno trudila da izradi rada pristupim što više samostalno, bilo je neizbežno da naiđem na neku nedoumicu ili problem koji nisam uspela sama da rešim. Od svoje mentorke sam dobila, ne samo stručnu pomoć i savete u vezi sa svojim projektom u svakom trenutku kada mi je to bilo potrebno, već i motivaciju i dosta korisnih informacija u vezi sa ostalim aspektima i fazama izrade jednog realnog projekta.