You are here

Generacija 2020 završila svoje BSc radove

12.01.2021 - 09:30
Galerija

Sa početkom nove godine osvrnimo se na uspeh naših vrednih studenata koji su u 2020. zvanično završili izradu diplomskih BSc radova.

Bez obzira na otežan početak u online izvedbi rada sa tehničkim mentorima, veliki broj studenata, onih najvrednijih, svoje radove je završilo u junu i julu mesecu. Na njih smo posebno ponosni i pohvaljujemo njihovu uspešnu integraciju u tim.

Studenti koji su imali teži zadatak, da pored praktičnog rada na diplomskom polažu i zaostale ispite, završavali su tokom avgusta i septembra, a svega dva kandidata su iz opravdanih razloga obaveze oko diplomskog rada priveli kraju tokom oktobra.

U anketi sprovedenoj po završetku praktične izrade diplomskih radova, svi ispitanici ocenili su da im je iskustvo stečeno u tom procesu veoma značilo. Kao osnovnu prednost navode lakše navikavanje na radni odnos, primenu znanja stečenih na fakultetu konkretno u industriji, susretanje sa raznim izazovima u kratkom vremenskom periodu.

Iako je je rad na daljinu za mnoge bio najveći izazov ima i studenata koji navode da im je značajno što su se u periodu svoje prakse upoznali sa radom i u kancelarijskim uslovima ali i od kuće. Sva ova iskustva doprineće njihovoj lakšoj profesionalnoj afirmaciji i prilagodljivosti.

Studenti su pozitivno ocenili i posvećenost tehničkih mentora te im dugujemo posebnu zahvalnost za nesebično deljenje svojih znanja. Hvala im i što su studente podsticali sa budu samostalni i proaktivni, i dali svako svoj maksimum da pomognu da se studenti što lakše integrišu u korporativnu kulturu i komercijalne projekte.

Iako je većina studenata lako savladavala izazove na putu izrade tehničkih delova svojih diplomskih, nekolicina je imala posebno težak zadatak da se bavi temom koja je do sada neobrađena i nova i za samog tehničkog mentora. Izrada njihovih radova trajala je nešto duže, no velikom posvećenošću i sjajnom kombinacijom znanja i iskustva tehničkog mentora i upornošću naših studenata i ovakve teme su uspešno realizovane i iznedrile su odlične rezultate na koje mogu da budu posebno ponosni.

Ovu generaciju studenata mahom je krasila proaktivnost i visoka motivisanost za rad s obzirom da su se uspešno prilagođavali nešto izmenjenim uslovima rada usled epidemiološke situacije u zemlji.

Ostaje namera da će naredne generacije diplomaca imati i malo više „žive“ interakcije i međusobnog druženja a sa ciljem da svi dobiju priliku da iznesu svoja iskustva i nauče više jedni od drugih. Do tada, diplomci generacije 2020 od srca preporučuju program izrade diplomskih radova na Odseku RT-RK svojim mlađim kolegama.