You are here

Doktorand Dušan Kenjić i mentor Doc. dr Marija Antić objavili rad u IEEE Consumer Electronics Magazine

22.08.2022 - 13:30
Galerija

Team lead LAVA tima i doktorand na Odseku RT-RK, Dušan Kenjić, zajedno sa mentorom Doc. dr Marijom Antić, objavio je rad u IEEE Consumer Electronics Magazine https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9797838

U pitanju je vodeći IEEE magazin u oblasti potrošačke elektronike, sa visokim impakt faktorom, a Dušanov rad je rezultat rane faze istraživanja u okviru LAVA projekta. U ovom radu dat je pregled mehanizama koji se mogu koristiti za međuprocesnu komunikaciju u automobilu, uz osvrt na njihovu pogodnost za ostvarivanje komunikacije između različitih domena, kao što su ADAS i IVI.

U nadi da će LAVA projekat, pored do sada odbranjenih BSc radova, iznedriti i jedan doktorat, čestitamo i Dušanu i profesorki Mariji na ovom uspehu.