You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Milan Bjelica
vanredni profesor
Telefon: 
4801 204
Email: 
milan.bjelica@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn

Biografija

Prof. dr Milan Z. Bjelica rođen je 1985. godine u Zrenjaninu. Osnovne i master studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, 2008. godine. 2013. godine brani svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Metode realizacije kontekstualnih platformi i kontekstualnih korisničkih sprega za primene u uređajima potrošačke elektronike“, na Univerzitetu u Novom Sadu, čime stiče naziv doktora nauka. Na FH CampusWien u Beču takođe stiče naziv Academic Safety Engineer odbranom teze pod nazivom "Reliability Estimation for a Central Vehicle Computer with Upgradeable Software Components", čime se uz oblast računarskog inženjerstva specijalizuje i za projektovanje bezbednih tehničkih sistema u oblasti automobilske industrije.

Prof. dr Bjelica je vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, instruktor za funkcionalnu bezbednost Univerziteta u Kaliforniji San Dijego (SAD) i rukovodilac NIT Instituta u Novom Sadu. Poslednjih 10 godina aktivno se bavi kreiranjem rešenja za digitalizaciju i automatizaciju mobilnosti, sa naglaskom na dizajn centralnog računarskog sistema za upravljanje vozilima. U sklopu istraživačkog i profesionalnog rada, sarađivao je sa vodećim svetskim kompanijama koje nude proizvode, usluge i rešenja u oblasti automobilske industrije (Daimler, BMW, ZF, Draexlmaier, Qualcomm, NVIDIA, Texas Instruments, Capgemini, ESI, CEA i dr).

U sklopu naučne karijere dr Bjelica je autor preko stotinu stručnih i naučnih radova, uključujući veći broj radova u međunarodnim časopisima i na SCI listi, kao i više desetina patenata i brojnih tehničkih rešenja. Dobitnik je nagrade „Special Merit Award“ za saopštenje na konferenciji potrošačke elektronike u Las Vegasu, 2013. godine. Aktivan je član međunarodnog udruženja IEEE u više njegovih grupa, među kojima se ističe društvo za potrošačku tehnologiju (IEEE Consumer Technology Society), gde je bio glavni urednik programa naučne konferencije IEEE ICCE Berlin u Berlinu, Nemačka (2015. i 2017), a jedan je od osnivača i učesnika u više vodećih uloga konferencije Zooming Innovation in Consumer Technologies (ZINC) u Novom Sadu (2016-2022). Gostujući je predavač na Univerzitetu u Osijeku (Hrvatska) i Univerzitetu u Banja Luci (BIH), i plenarni govornik na velikom broju naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu.