You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Marija Antić
vanredni profesor
Telefon: 
4801 233
Email: 
marija.antic@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Marija Antić je diplomirala na smeru za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 2008. godine, sa prosečnom ocenom 10,00 na magistarskim studijama, i temom magistarskog rada „Šema rutiranja zasnovana na balansiranju saobraćaja i rutiranju po najkraćoj putanji“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Optimizacija neblokirajućih paketskih mreža upotrebom praktičnog protokola za rutiranje sa balansiranjem saobraćaja“ odbranila je 2015. godine, takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu od februara 2007. do jula 2008. godine bila je angažovana na Elektrotehničkom fakultetu kao stipendista Ministarstva nauke na projektu „Implementacija kontrolera Internet rutera“. Od jula 2008. do jula 2011. godine, kao saradnik Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta, učestvovala je na projektu „Sistemska integracija Internet rutera“. Od jula 2011. do novembra 2014. godine bila je zaposlena kao softverski inženjer u Majkrosoftovom razvojnom centru u Beogradu. Od januara do septembra 2015. godine radila je u kompaniji PSTech u Beogradu, kao softverski inženjer. Od oktobra 2015. godine zaposlena je u Istraživačko-razvojnom institutu RT-RK u Novom Sadu, a od oktobra 2017. je u zvanju docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Marija Antić autor je većeg broja radova vezanih za optimizaciju rutiranja u paketskim mrežama, publikovanih u međunarodnim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Autor je i nekoliko patentnih aplikacija iz oblasti geometrijske analize dokumenata sa fiksnim rasporedom elemenata na stranici, i konverzije ovih dokumenata u format koji se može dinamički prilagođavati uređaju na kome se prikazuje. U okviru RT-RK instituta vodila je studentski istraživački projekat AISHA, tokom koga je izrađen veći broj diplomskih radova studenata odseka, praćenih odgovarajućim radovima na međunarodnim konferencijama.

Govori engleski, nemački i španski jezik.