You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Ištvan Pap
redovni profesor
Telefon: 
4801 169
Email: 
istvan.papp@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn

Biografija

Prirodno-matematičku gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, je završio 1993 godine.
Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu upisao se 1993. godine na Odsek za elektrotehniku i računarstvo, smer Računarstvo i upravljanje sistemima, usmerenje Računarstvo. Diplomski rad pod nazivom "Jedno rešenje faze sinteze C prevodioca za digitalne signal procesore" je odbranio 1998. godine, iz predmeta Sistemska programska podrška.
Magistarsku tezu pod naslovom "Jedno rešenje dodele resursa i izdavanja koda u realizaciji generisanja koda prevodioca za digitalne signal procesore" odbranio je u decembru 2001. godine, na FTN.
Doktorsku disertaciju pod nazivom "Prilog rešenju problema obrade govornog signala korišćenjem mikrofonskog niza" je odbranio 2009. godine, takođe na FTN.
Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu je zaposlen od 1998. godine kao asistent pripravnik na predmetima Algoritmi i strukture DSP i Projektovanje namenskih računarskih struktura. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije izabran je 2003. godine. Učestvovao je u izvođenju nastave iz predmeta Sistemska programska podrška i Međuračunarske komunikacije i računarske mreže.
U zvanje docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Univerzitetu u Novom Sadu je promovisan 2009. godine.

Bavio se razvojem programskih alata za DSP sisteme (prevodioci, emulatori), kao i razvojem softvera za DSP. Stekao je značajnog iskustva u radu sa namenskim sistemima i sistemima za rad u realnom vremenu, prvenstveno u obliku multimedijalnih i komunikacionih sistema.
U evoluciji tih sistema prirodno se integrisala i mogućnost povezivanja preko interneta, zahtevajući rešavanje izazova vezanih za razne aspekte prenosa, obrade i reprodukcije multimedijalnog sadržaja preko interneta, kao i interaktivne (real-time) kontrole i pripadajućih problema.
U okviru Departmana i Instituta RT/-RK vodi razne istraživačke projekte u okviru kojih se razvijaju i primenjuju najnovije tehnologije, sa ciljem razvoja proizvoda naredne generacije. Danas, fokus je usmeren ka realizaciji sistema zasnovanih na IoT, na primer platformi za pametne kuće ili nadgledanje distribuiranih uređaja. IoT smatra fuzijom svih ranijih iskustava i savladanih tehnologija, a koji obezbeđuje dovoljno raznolikosti i izazova za istraživački duh.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

IEEE - www.ieee.org

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru