You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Dragan Samardžija
vanredni profesor
Telefon: 
4801 133
Email: 
dragan.samardzija@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Dragan Samardžija je stekao diplomu inženjera elektrotehnike na Univerzitetu u Novom Sadu, 1996. 2000. godine je magistrirao, a 2004. godine doktorirao na Ratgers univerzitetu, Laboratorija za bežične informacione mreže (WINLAB), u Sjedinjenim Američkim Državama. 2000. godine se pridružio Belovim laboratorijama u Sjedinjenim Američkim Državama gde radi na istraživanju u oblasti bežičnih komunikacionih sistema sledeće generacije. Od 2008. godine učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim studijama Fakulteta tehničkih nauka i aktivno se bavi mentorskim radom sa studentima na MSc i PhD programima. Od 2013. godine stiče titulu vanrednog profesora. Teme njegovog istraživačkog rada su u oblasti analize, dizajna i ekperimentalne evaluacije komunikacionih mreža sa fokusom na bežične tehnologije.
Tokom svoje karijere u industriji i akademiji radio je na različitim aspektima UMTS, HSPA, LTE, LTE-Advanced, WiFi, Zigbee i IoT (Internet of Things) bežičnih komunikacionih sistema. Značajan doprinos je ostvario u oblasti višeantenskim sistemima (MIMO, CoMP), prenosu radio signala do udaljenih antena, distribuciji video sadržaja, senzorskih mreža, i komunikacija između mašina (M2M). Od 2014. svoj istraživački rad usmerava na petu generaciju bežičnih komunikacionih sistema 5G za IoT i milimetarske radio talase (mmWave). Autor je više od 50 radova u internacionalnim žurnalima i konferencijama, i više od 10 nacionalnih i internacionalnih patenata.

 

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet