You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Željko Lukač
vanredni profesor
Telefon: 
4801 176
Email: 
zeljko.lukac@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn

Biografija

Diplomirao 1996. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Odsek za elektrotehniku i računarstvo odbranivši diplomski rad pod nazivom " Jedno rešenje CELP-vokodera po CCITT preporuci G.728", gde je i magistrirao 2004. godine odbranivši magistarski rad pod nazivom "Analiza i metode za poboljšanje tačnosti u transformacionom kodovanju".

Bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.U periodu od 1998. do 2000. godine je radio kao stručni saradnik na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Odsek za elektrotehniku i računarstvo. U radnom odnosu na mestu asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je bio od 2000. godine do 2004. godine. Na radnom mestu asistenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Univerzitetu u Novom Sadu radi od 2004. godine.

Učestvovao je u izvođenju nastave iz sledećih predmeta:             

  1. Arhitekture i algoritmi DSP
  2. Projektovanje namenskih računarskih struktura
  3. Algoritmi i arhitekture DSP I
  4. Algoritmi i arhitekture DSP II
  5. Digitalna obrada signala
  6. Osnovi algoritama i struktura DSP
  7. Osnovi algoritama i struktura DSP 1
  8. Osnovi algoritama i struktura DSP 2

Istraživački interes Željka Lukača usmeren je ka projektovanju digitalnih sistema baziranih na digitalnim signal procesorima i programske podrške za digitalne signal procesore.

Do sada je objavio jedan rad u međunarodnim časopisima, devet radova na međunarodnim konferencijama i trideset osam na domaćim konferencijama. Autor je dva patenta. Takođe, autor i koautor je 7 tehničkih rešenja iz kategorija novi proizvodi, tehnologije uvedene u proizvodnju, kao i prototipovi i nove metode.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

IEEE - www.ieee.org

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru