You are here

Osnovne informacije

MSc Sreten Tanacković
Telefon: 
4801 259
Email: 
sreten.tanackovic@rt-rk.com
LinkedIn

Biografija

Sreten Tanacković je rođen u Subotici 4. januara 1991. godine. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je 2009. godine gde je i završio osnovne akademske i master studije, studijski program Računarstvo i automatika. Na katedri za Računarsku tehniku i računarske komunikacije 2014. godine odbranio je diplomski master rad pod nazivom "Predlog rešenja višeformatnog poslužioca za adaptivnu distribuciju multimedijalnog sadržaja sa digitalnog TV prijemnika".

Istraživački interes Sretena Tanackovića usmeren je ka programskoj prodršci u realnom vremenu, namenskim sistemima i digitalnoj televiziji.

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru