You are here

Osnovne informacije

MSc Nemanja Fimić
asistent
Telefon: 
4801 259
Email: 
nemanja.fimic@rt-rk.com
LinkedIn

Biografija

Nemanja Fimić je rođen u Novom Sadu 13. decembra 1990. godine. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je 2009. godine gde je i završio osnovne akademske i master studije, studijski program Računarstvo i automatika. Na katedri za Računarsku tehniku i računarske komunikacije 2014. godine odbranio je diplomski master rad pod nazivom "Zaštita plaćenog sadržaja pri distribuciji na uređaje dodatnog ekrana".

Školske 2014/2015. godine upisuje doktorske studije na istom studijskom programu nakon čega je ubrzo izabran je u zvanje asistent-master.

Tokom doktorskih studija bio je asistent na nekoliko predmeta: Objektno orijentisano programiranje 2, Sistemska programska podrška u realnom vremenu 1 i Algoritmi i arhitekture DSP 1. Predavač je i asistent na internom kursu u okviru RT-RK instituta Embedded Linux Training.

Istraživački interes Nemanje Fimića usmeren je ka softveru u realnom vremenu, namenskim sistemima, digitalnoj televiziji, kao i na upotrebi dodatnog ekrana u digitalnoj televiziji.

Od stranih jezika služi se engleskim i ruskim.
 

 

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet