You are here

Osnovne informacije

MSc Dejan Bokan
asistent
Telefon: 
480 1103
Email: 
dejan.bokan@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Bokan Dejan je rođen 17.10.1990. godine. Gimnaziju "Žarko Zrenjanin" u Vrbasu završio je 2009. godine i nakon toga upisao studijski program Računarstvo i automatika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Diplomski bečelor rad, pod nazivom: "Upravljanje bespilotnom letelicom bazirano na XMOS platformi", je odbranio septembra 2013. godine na katedri za Računarsku tehniku i računarske komunikacije. Godinu dana kasnije na istoj katedri odbranio je diplomski master rad pod nazivom:

"Prilagođenje prednjeg dela GCC kompajlera za namenske procesore". Nakon toga 2015. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program Računarstvo i automatika.

Septembra 2013. godine zapošljava se kao inženjer programske podrške u Istraživačko-razvojnom institutu RT-RK DOO. za sisteme zasnovane na računaru.

Februara 2016. izabran je u zvanje asistent-master na Univerzitetu u Novom Sadu.

Istraživački interes Dejana Bokana usmeren je ka namenskim sistemima za rad u realnom vremenu, prevashodno ka sistemima baziranim na DSP arhitekturi i softverskim alatima namenjenim ovakvim sistemima.