You are here

Osnovne informacije
Biografija

Dr Dušan Kenjić rođen je 10. avgusta 1996. godine u Novom Sadu.
Zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva dobija jula 2019. godine odbranivši diplomski rad pod nazivom: „Projektovanje algoritma za semantičku segmentaciju slike za primenu u automobilskoj industriji“. Godinu dana kasnije na istoj katedri za Računarsku tehniku i računarske komunikacije odbranio je i master rad sa temom: „Realizacija Ethernet podsistema domenskog kontrolera za autonomnu vožnju“ čime dobija zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.
Doktorat pod nazivom „Automatsko generisanje programske podrške za servisno-orijentisanu komunikaciju između info-zabavnih i sistema za naprednu podršku vozaču u automobilima“ je odbranio u januaru 2024. godine.
Kao zaposleni u Istrazivačkom institutu RT-RK imao je priliku da učestvuje u projektima rađenim za vodeće nemačke i kineske proizvođače vozila. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu učestvuje u izvođenju nastave za različite predmete koji se tiču razvoja programske podrške u realnom vremenu, upotrebe C i C++ programskih jezika, osnova računarskih mreža, paralelnog programiranja i softverskih alata.
Svoj istraživački interes usmerio je ka razvoju namenskog softvera i komunikacionih tehnologija korišćenih u automobilskim sistemima. Dosadašnji rezultat istraživačkog rada je objavljen kroz 14 saopštenja sa međunarodnih skupova štampanih u celini, 2 rada u vrhunskim međunarodnim časopisima i prijavu jednog domaćeg patenta.

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
 
Pon Uto Sre Čet Pet
         

 

Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, NTP, kancelarija 516 ili na platformi MSTeams.