You are here

Osnovne informacije
Biografija

Branislav Kordić je rođen 3. januara 1989. godine u Bačkoj Palanci. Školovao se u Bačkoj Palanci i Novom Sadu. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2008 godine upisao je studijski program Računarstvo i automatika na kojem je završio osnovne akademske i master studije. Diplomski Master rad sa nazivom „Paralelna obrada video signala u više kanala zasnovana na arhitekturi sa više jezgara“ odbranio je 2013. godine na Katedri za računarsktu tehniku i računarske komunikacije. Iste godine na Katedri za računarsktu tehniku i računarske komunikacije upisuje doktorske studije.

Nakon završetka osnovnih studija 2012. godine na Univerzitetu u Novom Sadu izabran je u zvanje saradnika u nastavi. Nakon završenih master studija 2013. godine promovisan je u zvanje asistent-master. Branislav Kordić je takođe zaposlen u Naučno istraživakom institutu RT-RK u Novom Sadu.

Istraživački interes Branislava Kordića usmeren je ka sistemima za rad u realnom vremenu i sistemima za paralelnu i distribuiranu obradu.

Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
09:00 - 09:45