You are here

Osnovne informacije

Doc. dr Nemanja Lukić
docent
Telefon: 
4801 260
Email: 
nemanja.lukic@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn

Biografija

Nemanja Lukić, rođen je 01.08.1983. u Novom Sadu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski modul za računarsku tehniku i računarske komunikacije, završio je 2007. godine sa postignutim prosekom 9.68.

Zbog postignutih rezultata tokom studija dobio je nekoliko nagrada od strane Fakulteta tehničkih nauka, među kojima su posebne nagrade za uspeh tokom studiranja u školskim godinama 2004/2005, 2005/2006, kao i posebna nagrada za uspeh tokom ukupnih studija (2007. godina). Odbranjeni master rad je ujedno i proglašen za najbolji master rad odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije te godine.

Doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za računarstvo i automatiku, završio je 02. oktobra 2014. godine, odbranom doktorske disertacije pod nazivom „Predlog proširenja Android operativnog sistema servisima digitalne televizije".

Tokom doktorskih studija bio je asistent za užu naučnu oblast na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za računarstvo i automatiku, u okviru nekoliko predmeta (Osnovi algoritama i struktura DSP1, Programska podrška u realnom vremenu i Arhitekture i algoritmi DSP1). Trenutno je zaposlen kao docent na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za računarstvo i automatiku, u okviru predmeta PNRS2.

U periodu maj-jul 2009. godine, kao stipendista projekta Erasmus Mundus za akademsku razmenu univerzitetskog osoblja između EU i zapadnog Balkana, učestvovao je u razvoju naprednih algoritama za detekciju zamućenja u nepokretnim digitalnim slikama na Univerzitetu u Gentu (Belgija).

Domen interesovanja u istraživanju su mu dizajn i implementacija visoko integrisanih ugrađenih sistema u uređajima potrošačke elektronike, kao i digitalna obrada video signala u realnom vremenu. Tokom doktorskih studija radio je na razvoju programske podrške za integraciju servisa digitalne televizije u moderne platforme bazirane na paradigmi virtuelne mašine, na čemu je ujedno i zasnovao svoju disertaciju.

Autor je preko 30 radova u međunarodnim časopisima i zbornicima radova na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Takođe, autor i koautor je 10 tehničkih rešenja iz kategorija novi proizvodi, tehnologije uvedene u proizvodnju, kao i prototipovi i nove metode.

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru