You are here

Osnovne informacije

Doc. dr Momčilo Krunić
docent
Telefon: 
4801 272
Email: 
momcilo.krunic@rt-rk.com
LinkedIn

Biografija

„Diplomirao 2009. godine na Fakultetu Tehničkih Nauka - FTN, Univerziteta u Novom Sadu, sa diplomskim master radom pod nazivom "Mikroračunarski sistem za automatizaciju rada asfaltne baze". Godine 2011. upisuje dotorske studije na FTN, u Novom Sadu. Doktorske studije uspešno okončava 2017. godine sa doktorskom disertacijom pod nazivom "Estimacija potrošnje energije višejezgarnih namenskih aplikacija". U 2018. godini bira se u zvanje docenta na FTN, u Novom Sadu. Istraživački rad Momčila Krunića usmeren je razvoju softverskih alata za procesore sa ograničenim resursima, kao i aplikativnom i platformskom softveru koji će omogućiti autonomnu vožnju nivoa četiri i pet.“

Konsultacije
 
Pon Uto Sre Čet Pet